Aktuální konzultační dny Metodického centra  

 
Podávání závazných přihlášek pro akademický rok 2020/2021 bude možné pouze elektronickou formou. Uzávěrka podání závazných přihlášek pro akademický rok 2020/2021 je stanovena na 10.9.2020. V případě Kurzu 1 upřednostňujeme přijetí podle předběžných přihlášek do naplnění kapacity kurzu.

Odkaz pro podání e-přihlášky naleznete zde:
https://is.jamu.cz/prihlaska/info?filtr-typ-studia=C&filtr-forma-studia=&filtr-fakulta=5451

Termíny konzultačních dnů Metodického centra 2020/2021

Z důvodu epidemiologických opatření jsme po domluvě s  prof. Ivanem Klánským přesunuli datum jeho přednášky a masterclassu na 19. 12. 2020. Téma zůstává nezměněno. Účast na této přednášce umožníme všem posluchačům, kteří studují v tomto roce v MC i v případě, že by v té době již posluchači MC nebyli. Květnová výuka v MC bude i nadále probíhat distančním způsobem vzhledem ke stanoveným podmínkám pro VŠ.

Slovo k organizaci Metodického centra:

Prosím, obracejte se na nás se svými sděleními a dotazy podle naší působnosti následovně: 
Organizace studia, přihlášky, objednané hodiny, průkazky, omluvy, změny v osobních údajích apod. na adresu mc.jamu@seznam.cz  - korespondenci z této adresy vyřizuje tajemník MC MgA. Dominik Gál, je však automaticky přeposílána i na mou adresu.  Pokud Vaše záležitost vyžaduje mou odpověď, ujmu se jí sama.
Osobní korespondence s tajemníkem MC MgA. Dominikem Gálem: gal.piano@gmail.com 
V záležitostech odborného nebo soukromého charakteru se obracejte na adresu  alenavlasakova@seznam.cz 
Objednávky výpůjček hudebnin z knihovny MC adresujte na knihovna.mc@seznam.cz  nebo  v.vojnovic@email.cz - knihovník MgA. Viktor Vojnovič vám bude během zahajovacího dne k dispozici v učebně 109 a bude se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům ohledně studijních materiálů MC.  

S přáním úspěšného a inspirací naplněného akademického roku Vás za všechny pedagogy a spolupracovníky Metodického centra zdraví

prof. MgA. Alena Vlasáková
Vedoucí MC HF JAMU

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: