Aktuální konzultační dny Metodického centra   

21. září 2019 - Zahájení Metodického centra - Kurzy 1, 2, 3, 4, 5

Termíny konzultačních dnů Metodického centra 2019/2020
   
Slovo k organizaci Metodického centra paní profesorky Aleny Vlasákové:

Prosím, obracejte se na nás se svými sděleními a dotazy podle naší působnosti následovně: 
Organizace studia, přihlášky, objednané hodiny, průkazky, omluvy, změny v osobních údajích apod. na adresu mc.jamu@seznam.cz  - korespondenci z této adresy vyřizuje tajemník MC MgA. Dominik Gál, je však automaticky přeposílána i na mou adresu.  Pokud Vaše záležitost vyžaduje mou odpověď, ujmu se jí sama.
Osobní korespondence s tajemníkem MC MgA. Dominikem Gálem: gal.piano@gmail.com 
V záležitostech odborného nebo soukromého charakteru se obracejte na adresu  alenavlasakova@seznam.cz 
Objednávky výpůjček hudebnin z knihovny MC adresujte na knihovna.mc@seznam.cz  nebo  v.vojnovic@email.cz - knihovník MgA. Viktor Vojnovič vám bude během zahajovacího dne k dispozici v učebně 109 a bude se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům ohledně studijních materiálů MC.  
Platby, finanční záležitosti: brouckova@jamu.cz   Prosím, abyste paní Mgr. Evu Broučkovou nezatěžovali ostatními dotazy a sděleními. Má bohatou pracovní náplň jako sekretářka kateder a obětavě se podílí na zajištění hladkého průběhu konzultačních dnů MC.
S přáním úspěšného a inspirací naplněného akademického roku Vás za všechny pedagogy a spolupracovníky Metodického centra zdraví

prof. MgA. Alena Vlasáková
Vedoucí MC HF JAMU

 

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: