Aktuální konzultační dny Metodického centra  


Odkaz pro podání e-přihlášky naleznete zde:
https://is.jamu.cz/prihlaska/info?filtr-typ-studia=C&filtr-forma-studia=&filtr-fakulta=5451

Termíny konzultačních dnů Metodického centra 2020/2021

Aktualita pro 19. 6. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte pozvání na závěrečný konzultační den studia v Metodickém centru v tomto akademickém roce.

Připravili jsme pro Vás témata z oblasti praktických rad a inspirací pro klavírní aktivity žáků, zajímavé informace z dějin a literatury klavíru, vystoupení úspěšného mladého klavíristy Martina Bajera i koncert všech čtyř našich vynikajících letošních absolventek oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika. Věříme, že i když půjde o distanční formu konzultačního dne, strávíte společně s námi hezký letní den plný hudby a námětů k prázdninovým úvahám o něčem zajímavém, čím lze obohatit naši pedagogickou práci.

Program:

10:00 – 11:30  přednáška MgA. Radky Hreňové  na téma

„Nezáměrné faktory v umělecké výchově žáků na ZUŠ - sebepozorování, sebehodnocení, komunikace, pozornost“. Opět budou pro Vás připraveny další nové materiály a ukázky práce žáků v „Učebně“ naší přednášející, kterou mnozí z Vás již pravidelně navštěvují.  

12:00 – 13:30 přednáška prof. PhDr. Miloše Schnierera na téma „Ravelův impresionismus na cestě k novým kompozicím“ s řadou hudebních ukázek.

13:45 – 14:55 nejprve přivítáme úspěšného dvanáctiletého klavíristu Martina Bajera s jeho pedagogem MgA. Martinem Fišlem. Plynule potom navážeme úvahami o otázkách klavírní metodiky, které Vás zajímaly, a výhledem na rok 2021/2022 v MC. Přednáška prof. MgA. Aleny Vlasákové

V 15 hodin je plánován tradiční závěrečný klavírní koncert našich absolventek magisterského studia v oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika, které se v kontaktní výuce podílely v posledních dvou letech na činnosti MC. 


Aktualita pro 29. 5. 2021

 

Program konzultačního dne :
10:00 – 11:30 Tance 19. století – 1. část přednášky
Mgr. František Dofek

12:00 – 13:30 Česká klavírní škola 20. století v dědictví svých učitelů. Výběr z mistrovských tříd Vít. Nováka, J. Suka, L. Janáčka  a J. B. Foerstera.
Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.  

13:45 – 14:20 Pohled do klavíru (dokončení dubnové přednášky)

14:30 – 15:45 Velké osobnosti českého klavírního umění 20. století.
Prof. Jan Jiraský, Ph.D.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Se srdečným pozdravem
Alena Vlasáková


Akualita pro 24. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na konzultační den Metodického centra 24. dubna 2021. Bude opět streamovaný z auly HF JAMU.

Program zahájíme krátkým pedagogickým seminářem od 9:45, kde budete upozorněni na nové studijní materiály umístěné v dokumentech MC na serveru JAMU.

10:00 – 11:30 bude následovat přednáška prof. Jana Jiraského, Ph.D. „Pohled do klavíru“. Budete moci nahlédnout do tajemných zákoutí našeho milovaného nástroje a sdílet zkušenosti s jeho materiální podstatou prolnutou se zvukovými záměry klavíristy.

12:00 do 13:30 se můžeme těšit na další z přednášek prof. PhDr. Miloše Schnierera, tentokrát  na téma „Josef Suk, velký lyrik české hudby“. Lze očekávat, že nás Sukův odkaz zavane až k tónům Klementa Slavického či Jaroslava Ježka a pan profesor odhalí zajímavé  souvislosti ve vývoji české hudby.

13:45 do 15:15 jste mě pozvali na slovíčko o hledání cest klavírní hudby k srdcím našich žáků a z nich potom do jejich slyšících rukou na klavíru. Na setkání s Vámi se budu  zamýšlet nad Vašimi podněty a dotazy. Přednášku pro nás připravila paní prof. Alena Vlasáková

Věřím, že společně prožijeme hezký jarní den ve společenství hudbymilovných a optimistických osobností před kamerami i u obrazovek Vašich domovů.
Všichni se na Vás již těšíme.

Alena Vlasáková se svými spolupracovníky


Akualita pro 20. 3. 2021

Vážení hosté, milé kolegyně, milí kolegové,

přijměte pozvání ke sledování programu Metodického centra 20. března 2021.

10:00 – 11:30    MgA. Dominik Gál: O klavírním díle Jana Nováka (100. výročí skladatelova narození)

12:00 – 13:30    Prof. PhDr. Miloš Schnierer: Béla Bartók – bicí klavír

13:45 – 14:20    Jan Novák: Elegantiae tripudiorum – hraje Dominik Gál

14:30 – 16:10    Hrajeme si pro radost – barvy jara. Klavírní improvizační přehlídka žáků ZUŠ ČR.         
Připravila Mgr. Věra  Chmelová, Ph.D.

Těšíme se na Vaši účast!

S přáním pevného zdraví a optimismu do jarních dnů

Prof. Alena Vlasáková se spolupracovníky MC


Aktualita pro 20. 2. 2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte pozvání na konzultační den Metodického centra 20. února 2021, který bude přenášen z koncertního sálu HF JAMU od 9:45 ve třech blocích:

9:45 hod. - Pedagogický seminář – charakteristika nově zařazených studijních materiálů Metodického centra. Prof. Alena Vlasáková naváže přednáškou „Hledáme odpovědi na otázky klavírní metodiky“ podle námětů posluchačů MC a studujících oboru Klavírní pedagogika.

12:00 – 13:30 hod. - Další ze série přednášek prof. PhDr. Miloše Schnierera k významným výročím skladatelů: „Klavír Sergeje Prokofjeva“.

13:45 hod. - Klavírní koncert Jana Schulmeistera, laureáta klavírních soutěží. Program koncertu s průvodním slovem, životopis a fotografie mladého klavíristy jsou přiloženy níže. Po koncertě bude následovat beseda s MgA. Martinou Schulmeisterovou, Ph.D. a BcA. Evou Zonovou, které provázejí Jana Schulmeistera v osobním i hudebním životě.  

Těšíme se na Vaši účast.

Se srdečnými pozdravy

Prof. Alena Vlasáková se spolupracovníky MC


Aktualita pro 23. 1. 2021
Informace pro posluchače Kurzu 1 a oboru Klavírní pedagogika 1. a 2. ročník. Přednášky a semináře pro konzultační den 5. 12. 2020 jsou zajištěny v distanční formě v plném rozsahu dle rozvrhu.

V 9:45 bych se s Vámi ráda pozdravila a krátce Vás informovala o učebních materiálech a perspektivě jejich doplňování na dokumentovém serveru MC v IS JAMU.

Od 10:00 budu pokračovat přednáškou na téma „Předcházení profesním onemocněním klavíristů a realizace hudebních podnětů a představ v klavírní hře“.

Od 12:00 bude následovat přednáška prof. PhDr. Miloše Schnierera  "Igor Stravinskij – hudební vynálezce“, k 50. výročí skladatelova úmrtí. 

Ve 13:45 bude pokračovat druhou částí své přednášky prof. Jan Jiraský, Ph.D. na téma „Zvuk a čas v klavírní interpretaci“.  

Srdečně Vás všechny zdraví a na online setkání se těší

Prof. Alena Vlasáková
se svými kolegy a spolupracovníky  


Vážení studující v Metodickém centru a v Klavírní pedagogice,
přijměte pozvání na konzultační den Kurzů 2, 3, 4. a 5. 19. 12. proběhne opět distanční formou v  kombinaci semináře na ZOOMu od 9:30 a dále jako streamovaná forma dvou přednášek a koncertu z auly HF JAMU:
 
9:30 "Učební pomůcky pro klavírní výuku" paní učitelka Linda Horňáková 
10:30 "Zvuk a čas v klavírní interpretaci" prof. Jan Jiraský, Ph.D. 
12:00 "klavír v díle Claude Debussyho" prof. PhDr. Miloš Schnierer
13:45 Klavírní koncert z díla K. Szymanowského, P. Haase a F. Chopina - vystoupí MgA. Viktor Vojnovič a MgA. Pavel Zemen
 
Všem posluchačům MC a KP bylo zasláno pozvání a odkazy ke sledování. 
 
S přáním pokojného adventního času a radostných Vánoc prožitých ve zdraví
za všechny pedagogy a organizační pracovníky Metodického centra  přeje
Prof. Alena Vlasáková

Aktualita pro 5. 12. 2020
Informace pro posluchače Kurzu 1 a oboru Klavírní pedagogika 1. a 2. ročník. Přednášky a semináře pro konzultační den 5. 12. 2020 jsou zajištěny v distanční formě v plném rozsahu dle rozvrhu.

Konzultační den 21. 11. 2020 se uskuteční distanční formou. Odkaz na ZOOM a stream na YouTube byl zaslán všem posluchačům MC a studujícím v oboru Klavírní pedagogika

Program:

Zahajovací webinář prof. Jana Jiraského, Ph.D.  „Technické možnosti distanční výuky“ bude probíhat od 9:00 do 9:50. Kromě praktických rad k online nástrojové výuce a výuce v teoretických hudebních předmětech ZUŠ, konzervatoří a VŠ proběhne i diskuse (můžete klást otázky). K webináři jsou přizvaní i externí posluchači z ČR a SR.

Dále budou následovat tři bloky přednášek k 130. výročí narození Bohuslava Martinů. Tyto tři bloky budete moci sledovat živě na YouTube.

 
10:00 – 11:30 MgA. Kristýna Znamenáčková  

„Instruktivní klavírní tvorba Bohuslava Martinů“.


12:00 – 13:30  Přednáška prof. PhDr. Miloše Schnierera

„Úloha klavíru v uměleckém poslání Bohuslava Martinů.“


13:45 – 15:15 Koncert Kristýny Znamenáčkové z klavírních skladeb Bohuslava Martinů doplněný komentářem interpretky.

 

MgA. Kristýna Znamenáčková je posluchačkou doktorského studia HF JAMU. Ve své disertační práci se zaměřila na tvorbu Bohuslava Martinů pro sólový klavír. Je laureátkou první ceny soutěže Nadace B. Martinů konané v roce 2015. Bližší informace o její koncertní i pedagogické činnosti naleznete např. na wikipedii.  


Aktualita pro 7. 11. 2020
Informace pro posluchače Kurzu 1 a oboru Klavírní pedagogika 1. a 2. ročník. Přednášky a semináře pro konzultační den 7. 11. 2020 jsou zajištěny v distanční formě v plném rozsahu dle rozvrhu. Každému posluchači budou zaslány na mailovou adresu odkazy pro jednotlivé předměty. Pokud ještě nemáte domluveny individuální konzultace, obracejte se prosím na své pedagogy.
 
Prof. Alena Vlasáková
vedoucí MC

Aktualita pro 24. 10. 2020
Konzultační den 24. 10. 2020 proběhne distančně ve formě přenosu tří přednášek z koncertního sálu HF JAMU. Program a odkaz ke sledování bude rozeslán všem posluchačům Metodického centra a studentům oboru Klavírní pedagogika.

V rámci zahájení distanční výuky jsou pro posluchače MC znovu přístupné studijní materiály. Heslo k nim obdrží každý posluchač e-mailem.

Aktuality k probíhajícímu studiu v Metodickém centru v září 2020

Vážené kolegyně a kolegové, posluchači studia v Metodickém centru HF JAMU,

Nejprve bychom Vám chtěli vyjádřit poděkování za spolupráci, respektování všech hygienických opatření a hojnou účast na zahájení studia 12. září. Naše setkání uvedlo  půvabné vystoupení Amálie Vlčkové skladbami C. Czerného a F. Chopina. Kromě studijních a  organizačních záležitostí, jste byli informováni o předpokládané náplni hlavního programu všech konzultačních dnů v tomto akademickém roce pro K2, K3, K4 a K5. Absolventům jednotlivých kurzů byla předána Osvědčení. Prosíme nepřítomné, aby si připravená Osvědčení o absolvování kurzu vyzvedli v následujícím termínu hromadných konzultačních dnů.

Vzdělávací část konzultačního dne zahrnovala:

 1. Přednášku prof. J. Jiraského, Ph. D. o Beethovenově klavírním odkazu a současných pohledech na interpretaci jeho skladeb s ukázkami u klavíru i z nahrávek.
 2. Doporučení ke sledování finálového koncertu Concertina Praga v závěru konzultačního dne. Byly poskytnuty odkazy na přímý přenos.
 3. Doporučení k prostudování nového čísla časopisu pianissimo, případně čísel předchozích, pokud se jedná o nové posluchače MC.

Omluveným studujícím jsme na požádání poskytli nezbytné informace v písemné či telefonické komunikaci. Každý z Vás by již měl mít potvrzenu svou přihlášku a žádost o individuální lekce, pokud nejsou zahrnuty v základní nabídce K1. Dále jsou s Vámi řešeny tajemníkem MC otázky úhrady poplatků za studium ve stanovených termínech. Na webových stránkách JAMU jsou dostupná sdělení o opatřeních související s nemocí Covid 19 a všem posluchačům MC bylo zasláno písemné vyjádření děkana HF JAMU „Slovo děkana k Nařízení mimořádného opatření krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020“.

 

Často se dotazujete na způsob dalšího pokračování naší spolupráce ve změněných podmínkách probíhající pandemie. Rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu přípravy říjnové výuky hromadných i individuálních předmětů.

 

Předpokládaný průběh hromadné a individuální výuky v říjnu 2020:

 • Veškerá výuka individuálních předmětů pro posluchače všech pěti kurzů zůstává zachována beze změn formou kontaktní výuky. Po domluvě s příslušným pedagogem můžete v odůvodněných případech požádat i o formu distanční.
 • Rozvrh hromadných předmětů v obou ročnících Kurzu 1 dne 10. října zůstává zachován ve formě kontaktní výuky. Skupiny nepřesahují povolený počet patnácti účastníků.
 • 10. proběhne kontaktní výuka v Kurzech 2, 3, 4 a 5. Posluchači budou rozděleni po patnácti do koncertního sálu a dalších čtyř učeben. Mezi jednotlivými bloky přednášek budou přestávky. Pro dopolední společnou část přednášek pro všechny kurzy je plánována přednáška spojená s vystoupením žáků doc. Libuše Tiché, Ph. D. Odpolední část bude v K2 (oba ročníky) probíhat podle rozvrhu, tedy 12:00 Dějiny a literatura klavíru, 13:45 Stylová analýza instruktivního klavírního repertoáru. V K3 a K4 bude pokračovat od 12:00 přednáška doc. Libuše Tiché, Ph. D a od 14:00 komentovaný koncert posluchačů-pedagogů studujících v Kurzu 4.
 • Posluchače K5 prosíme o potvrzení zájmu zúčastnit se říjnového konzultačního dne nejméně týden před jeho konáním, tj. do 17. 10., abychom zajistili dostatečnou kapacitu učeben.
 • Pro posluchače, kteří si potřebují nahradit nepřítomnost v K1 10. 10. v termínu 24. 10. platí rovněž nutnost se přihlásit na tento termín do 17. 10.

Výše uvedené informace jsou platné pro současnou situaci. Pokud dojde ke změnám, budete neprodleně upozorněni.

 

S přáním pevného zdraví za pedagogy a organizační pracovníky

 

Prof. Alena Vlasáková

Vedoucí MC


Prosím,  obracejte se na nás se svými sděleními a dotazy podle naší působnosti následovně:

v záležitostech odborného nebo soukromého charakteru, s náměty a reakcemi na výuku, s žádostmi o zařazení do výuky k pedagogům MC  se obracejte na adresu  alenavlasakova@seznam.cz

Organizacestudia, přihlášky, objednané hodiny, průkazky, omluvy neúčasti v hromadné výuce, změny v osobních údajích apod. na adresu mc.jamu@seznam.cz - korespondenci z této adresy vyřizuje tajemník MC MgA. Dominik Gál, je však automaticky přeposílána i na mou adresu. Pokud Vaše záležitost vyžaduje mou odpověď, ujmu se jí.

Osobní korespondence s tajemníkem MC MgA. Dominikem Gálem: gal.piano@gmail.com

Platby a veškeré finanční záležitosti vyřizuje MgA. Kateřina Polášková, Projektové oddělení HF JAMU, polaskova@jamu.cz

Objednávky výpůjček hudebnin z knihovny MC adresujte na knihovna.mc@seznam.cz nebo v.vojnovic@email.cz - knihovník MgA. Viktor Vojnovič vám bude během zahajovacího dne k dispozici v učebně 109 a poskytne Vám informace o studijních materiálech.

 

Preventivní opatření ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

 • Při vstupu do budovy HF JAMU Vás žádáme o desinfekci rukou, desinfekční prostředky budou připraveny i na chodbách a v učebnách.
 • Po celou dobu přítomnosti v prostorách školy jsou nezbytné roušky pro ochranu úst a nosu.
 • Pokud je to možné, žádáme Vás o dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních účastníků.
 • Posluchači MC nemusejí vyplňovat potvrzení o zdravotním stavu a kontaktní údaje, neboť jsou elektronicky evidováni. Prosíme všechny, aby zvážili svou účast vzhledem k příznakům nemoci či svým kontaktům s  podezřením na nebezpečí nákazy.

Pokud Vám v účasti na zahajovacím konzultačním dnu brání jakékoliv důvody, prosíme Vás o okamžité sdělení ohledně své neúčasti na adresu mc.jamu@seznam.cz  nejen kvůli organizaci, ale i kvůli dodržení stanovených limitů počtu osob ve výukových prostorách.

Budeme se těšit na setkání s Vámi 12. září.

S přáním úspěšného a inspirací naplněného akademického roku prožitého ve zdraví

Vás za všechny pedagogy a spolupracovníky Metodického centra zdraví

prof. MgA. Alena Vlasáková  - vedoucí MC HF JAMU

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: