Aktuální konzultační dny Metodického centra   

Vážení pedagogové, posluchači MC a studenti KKI, vzhledem k současné situaci jsme v podstatné míře rozšířili složku Studijní materiály pro posluchače MC a studenty bakalářského oboru Klavírní pedagogika, abychom umožnili široký výběr poznatků i nových podnětů pro samostudium i pro možnost splnění studijních požadavků za letní semestr a přípravu na SZZ pro studenty Katedry klavírní interpretace v pedagogických předmětech. Na žádost klavírních pedagogů studujících v MC a studentů KKI jsme do složky studijních materiálů přidali i skeny not a knih, které jsou jim  nyní v knihovnách a obchodech nedostupné. Zůstává však v platnosti ustanovení, že těchto materiálů je možné využívat pouze pro studijní účely pedagogů a studentů a nelze je volně šířit.

Zůstáváme i nadále se studujícími v trvalém kontaktu a reagujeme průběžně na jejich požadavky a potřeby. Věříme, že touto formou spolupráce přispějeme k profesnímu  růstu všech našich studujících a zároveň usnadníme i pokračování v dostupných formách výuky klavírní hry.7. března 2020 - Kurzy: K1-1, K1-2, KP-1, KP-2
21. března 2020 - Kurzy: K2 - K5
 - přednáška a masterclass pana prof. I. Klánského jsou přeloženy na 30. 5. 
Termíny konzultačních dnů Metodického centra 2019/2020
   

Oznamujeme Vám na základě opatření rektora JAMU, dočasné přerušení přednášek Metodického centra s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání. Sledujte proto web pianissimo.cz 
Děkujeme!

Slovo k organizaci Metodického centra:

Prosím, obracejte se na nás se svými sděleními a dotazy podle naší působnosti následovně: 
Organizace studia, přihlášky, objednané hodiny, průkazky, omluvy, změny v osobních údajích apod. na adresu mc.jamu@seznam.cz  - korespondenci z této adresy vyřizuje tajemník MC MgA. Dominik Gál, je však automaticky přeposílána i na mou adresu.  Pokud Vaše záležitost vyžaduje mou odpověď, ujmu se jí sama.
Osobní korespondence s tajemníkem MC MgA. Dominikem Gálem: gal.piano@gmail.com 
V záležitostech odborného nebo soukromého charakteru se obracejte na adresu  alenavlasakova@seznam.cz 
Objednávky výpůjček hudebnin z knihovny MC adresujte na knihovna.mc@seznam.cz  nebo  v.vojnovic@email.cz - knihovník MgA. Viktor Vojnovič vám bude během zahajovacího dne k dispozici v učebně 109 a bude se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům ohledně studijních materiálů MC.  

S přáním úspěšného a inspirací naplněného akademického roku Vás za všechny pedagogy a spolupracovníky Metodického centra zdraví

prof. MgA. Alena Vlasáková
Vedoucí MC HF JAMU

 

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: