Pianissimo

Termíny konzultačních dnů Metodického centra 2018/2019  

zde
přihlášky do kurzů Metodického centra, Klubu MC, individuální konzultace MC

Klavírní recitál  

Kamil El - Ahmadieh
Spoluúčinkuje: Po-Wei Liu – klavír
28. 6. 2018 v 19.30 hod. - Koncertní sál Hudební fakulty JAMU
program koncertu

51. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU

3. 7. - 13. 7. 2018 
další informace
www.masterclass.jamu.cz

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: