Aktuální konzultační dny Metodického centra  


Odkaz pro podání e-přihlášky naleznete zde:
https://is.jamu.cz/prihlaska/info?filtr-typ-studia=C&filtr-forma-studia=&filtr-fakulta=5451

Termíny konzultačních dnů Metodického centra 2020/2021

Slovo k organizaci Metodického centra:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte pozvání na zahajovací konzultační den Metodického centra 12. září 2020. Devětadvacátý rok působnosti tohoto vzdělávání klavírních pedagogů zahájíme společně v 10:00 v aule HF JAMU.

Již od 9:00 si můžete zařizovat svoje studijní záležitosti, získávat informace o svém zařazení v individuálních předmětech a rozvrhu hromadných předmětů z informačních tabulí, vyzvednout si průkazku posluchače MC. Nové posluchače prosíme, aby si připravili fotografii (průkazkový nebo pasový formát) na svou průkazku. U dosavadních posluchačů je třeba předložit průkazku z loňského akademického roku (bude Vám vrácena). Využijeme její obal i fotografii a bude Vám vydána nová pro tento akademický rok. Průkazku posluchače MC je třeba předkládat při vstupu do budovy, při účasti na každém konzultačním dnu, při vypůjčování studijních materiálů, při akcích HF JAMU, kterých se můžete zúčastnit, při vypůjčení klíče učebny z důvodu rozehrání před individuální výukou v MC nebo pro rozehrání žáka před jeho vystoupením na koncertě v MC. 

Prosím posluchače MC, zejména aktuální absolventy Kurzu 1, aby si převzali v den zahájení v aule z mých rukou svá Osvědčení. Ostatním posluchačům následných kurzů, kteří ukončili čtyři semestry, vydá Osvědčení tajemník MC nebo asistent MC proti podpisu kdykoliv v průběhu zahajovacího konzultačního dne.

V 10:00 proběhne v aule HF JAMU zahájení studia na společném setkání posluchačů všech kurzů a studujících oboru Klavírní pedagogika, na kterém získáte informace o průběhu a organizaci studia v MC a o jeho činnosti. Po ukončení bude následovat přestávka do 12:30, která poslouží k domluvě rozvrhů s pedagogy individuálních předmětů a vyřízení individuálních studijních záležitostí.

Od 12:30 je na programu přednáška a seminář o odkazu Ludwiga van Beethovena pro klavírní interpretaci a pedagogiku. 

V příloze naleznete znovu termíny konzultačních dnů MC pro tento akademický rok. Oproti zaslaným termínům v závěru minulého akademického roku nedošlo k žádným změnám.

Posluchače K5 - Klubu MC upozorňuji, že se zahajovací termín nezapočítává do 4 volitelných konzultačních dnů. Vaše účast je z organizačních důvodů vítána a v případě účasti Vás prosím o podpis na prezenční listině.

Prosím,  obracejte se na nás se svými sděleními a dotazy podle naší působnosti následovně:

v záležitostech odborného nebo soukromého charakteru, s náměty a reakcemi na výuku, s žádostmi o zařazení do výuky k pedagogům MC  se obracejte na adresu  alenavlasakova@seznam.cz

Organizacestudia, přihlášky, objednané hodiny, průkazky, omluvy neúčasti v hromadné výuce, změny v osobních údajích apod. na adresu mc.jamu@seznam.cz - korespondenci z této adresy vyřizuje tajemník MC MgA. Dominik Gál, je však automaticky přeposílána i na mou adresu. Pokud Vaše záležitost vyžaduje mou odpověď, ujmu se jí.

Osobní korespondence s tajemníkem MC MgA. Dominikem Gálem: gal.piano@gmail.com

Platby a veškeré finanční záležitosti vyřizuje MgA. Kateřina Polášková, Projektové oddělení HF JAMU, polaskova@jamu.cz

Objednávky výpůjček hudebnin z knihovny MC adresujte na knihovna.mc@seznam.cz nebo v.vojnovic@email.cz - knihovník MgA. Viktor Vojnovič vám bude během zahajovacího dne k dispozici v učebně 109 a poskytne Vám informace o studijních materiálech.

 

Preventivní opatření ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

  • Při vstupu do budovy HF JAMU Vás žádáme o desinfekci rukou, desinfekční prostředky budou připraveny i na chodbách a v učebnách.
  • Po celou dobu přítomnosti v prostorách školy jsou nezbytné roušky pro ochranu úst a nosu.
  • Pokud je to možné, žádáme Vás o dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních účastníků.
  • Posluchači MC nemusejí vyplňovat potvrzení o zdravotním stavu a kontaktní údaje, neboť jsou elektronicky evidováni. Prosíme všechny, aby zvážili svou účast vzhledem k příznakům nemoci či svým kontaktům s  podezřením na nebezpečí nákazy.

Pokud Vám v účasti na zahajovacím konzultačním dnu brání jakékoliv důvody, prosíme Vás o okamžité sdělení ohledně své neúčasti na adresu mc.jamu@seznam.cz  nejen kvůli organizaci, ale i kvůli dodržení stanovených limitů počtu osob ve výukových prostorách.

Budeme se těšit na setkání s Vámi 12. září.

S přáním úspěšného a inspirací naplněného akademického roku prožitého ve zdraví

Vás za všechny pedagogy a spolupracovníky Metodického centra zdraví

prof. MgA. Alena Vlasáková  - vedoucí MC HF JAMU

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: