Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pořádá 23. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v oborech klavír a varhany

14. - 21. září 2017

Vstup na všechna soutěžní kola je zdarma.

Přesný harmonogram jednotlivých kol je k dispozici na facebookové stránce soutěže: https://www.facebook.com/MSLJBrno/

AVNER ARAD (Izrael/USA) - KLAVÍRNÍ MASTERCLASS - Hudební fakulta JAMU - 19. září 2017 od 10:00 hod.

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: