1. číslo / 0. ročník listopad 2013

strana 1 – Věra Chmelová: Slovo na úvod

Aktuality

strana 2 – Jan Jiraský: KKN končí, ať žije KKI!
strana 2 – Petr Hanousek: Sdružení Múza se představuje

Metodika

strana 3 – Zuzana Hančilová: Sluchová představa v klavírní výuce v souvislosti s teoretickými poznatky (1. díl)

Materiály do výuky

strana 13 – Věra Chmelová: MINIMUZIKANT – zábavná pomůcka pro žáky ZUŠ
strana 15 – Zuzana Hančilová: MINIATURY II. – PTAČÍ

Metodika

strana 16 – Taťána Zemenová: Metodické a psychologické přístupy klavírního pedagoga podmiňující zdravý vývoj žáka (1. díl)

Notová příloha

strana 22 – Věra Chmelová: Z klavírního díla Miroslava Lošťáka

Kurzy a semináře

strana 26 – Miroslava Raková: Klavírní seminář v Litvínově
strana 27 – Věra Chmelová: Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy HF JAMU (MIK)
strana 28 – Věra Chmelová: Mikulovské klavírní kurzy 2013
strana 29 – Věra Chmelová a Doubravka Čermáková: Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu

Koncerty a přehlídky

strana 30 – Petr Hanousek: Přehlídka klavírní improvizace počtvrté
strana 31 – Miroslava Raková: Koncerty v kavárně
strana 31 – Koncerty, přednášky, umělecké a pedagogické aktivity pedagogů a studentů KKI HF JAMU (říjen 2013 – leden 2014)

Pianistův střípník

strana 32 – Jan Jiraský: Jak jsem si naposledy obracel