2. číslo / 3. ročník květen 2017

strana 2 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace

strana 3 – redakce pp: Stipendium Hudební nadace Yamaha získal Pavel Zemen

strana 4 – Aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU (únor až duben 2017)

Metodika a odborné studie

strana 4 – Petr Kašpar: Vybrané klavírní cykly Bohuslava Martinů v instruktivní literatuře (1. část)

Přednášky

strana 10 – Jiřina Jiřičková: Pedagogicko – psychologické aspekty klavírního pedagoga a žáka v současnosti

strana 12 – Matej Olejár: Klavírní skladby Bedřicha Smetany z pohledu interpreta a pedagoga

strana 13 – Miroslava Raková: Inspirace novými německými učebními materiály

strana 16 – Zora Gogelová: Tančili jsme menuet

Recenze knihy

strana 17 – Věra Chmelová: Z rejstříků paměti

Materiály do výuky a pomůcky

strana 18 – Linda Horňáková: NOTOVADLO – živá notová osnova

strana 22 – Petra Zíková: Rytmická stavebnice

strana 23 – Viktor Vojnovič: Nové materiály v knihovně Metodického centra

Improvizace

strana 24 – Jana Labašová: Klavírní stylizace doprovodů moderních hudebních stylů, akordické značky a jejich propojení s improvizací

Notová příloha

Skladby vítězů skladatelské soutěže žáků ZUŠ (rok 2013)

strana 27 – Petro Sláma: Veverky

strana 28 – Klára Jelenová: Sen o snu

strana 29 – Daria Moiseeva: Úzkost

Pozvánky na kurzy

strana 30 – Pozvánka na MIK JAMU Brno

strana 32 – Klavírní kurzy v Mikulově

strana 33 – Brněnské klavírní kurzy 2017

Projekt ZUŠ

strana 34 – Miroslava Raková: Etudy trochu jinak

Koncerty

strana 35 – Viktor Vojnovič: Když klavír (hudba) hovoří

strana 36 – Taťána Zemenová: Abonentní cykly klavírních recitálů v Rychnově nad Kněžnou

strana 37 – Martin Fišl: Mladí pianisté v Metodickém centru

strana 38 – redakce pp: Kristýna Znamenáčková se představila v Sukově síni Rudolfina

strana 39 – Jana Davidová: Brněnské klavírní mládí 2017

Soutěže

strana 40 – Miroslava Raková a Koloman Zachar: Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 2017

strana 41 – Jana Davidová: Klavírní soutěž v Jihomoravském kraji

strana 42 – Radka Hajšelová: Klavírní soutěž ZUŠ v kraji Vysočina

strana 43 – Miroslava Raková: Klavíristé Ústeckého kraje soutěžili v Litvínově

Propozice klavírních soutěží

strana 44 –  9. Mezinárodní klavírní soutěž J. N. Hummela 2017

strana 45 – PRAGUE JUNIOR NOTE 2017

strana 45 – Brněnská klavírní soutěž 2017

strana 46 – AMADEUS 2017

strana 47 – PER QUATTRO MANI