3. číslo / 3. ročník říjen 2017

strana 2 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace

strana 3 – Miroslava Raková: Jan Jiraský byl hostem Telefonotéky

strana 4 – Eliška Vomáčková: Eugen Indjic inspiroval studenty brněnské JAMU

strana 5 – Aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU

Metodické centrum – klavír

strana 6 – Miroslava Raková: Metodické centrum slavilo především hudbou

Metodika a odborné studie

strana 8 – Petr Kašpar: Vybrané klavírní cykly Bohuslava Martinů v instruktivní literatuře (2. část)

strana 17 – Věra Chmelová: Zajímavé závěrečné práce posluchačů MC

Přednáška v MC

strana 18 – Radka Hreňová: D. G. Türk: O umění přednesu

Recenze knih

strana 19 – Viktor Vojnovič: Josef Alexandrovič Lhévinne: Základné princípy klavírnej hry

        strana 20 – Radka Hajšelová: Bojová píseň tygří matky

Materiály do výuky a pomůcky

strana 21 – Zuzana Hančilová: Chytíš noty po prázdninách?

strana 22 – Miroslava Raková: Materiály pro hru z listu ze skladatelské dílny Juraje Mašindy

Improvizace

strana 23 – HRAJEME SI PRO RADOST 2018

Zajímavý poslech

strana 23 – Petra Zíková: Poklady z archivu Českého rozhlasu

Projekty ZUŠ

strana 25 – redakce pp: Hudebně výchovné projekty v ZUŠ Hranice

Notová příloha

strana 27 – redakce pp: L. Štůralová – V říši krále Hacafraka: Král Hacafrak, Strašidla v podhradí, Páv Tonda

Semináře

strana 33 – Věra Chmelová: Soutěže v životě klavíristy a jeho pedagoga

strana 33 – Jana Lišková Kvochová: Předškoláci u klavíru

Soutěže a přehlídky

strana 34 – Miroslava Raková: Mezinárodní Novákova klavírní soutěž

strana 36 – Lenka Ručková: PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny

Pozvánky

strana 37 – Univerzita třetího věku – program kurzu „BÁSNÍCI KLAVÍRU II“

Propozice klavírních soutěží

strana 39 – Beethovenovy Teplice 2018

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy

strana 39 – Štěpán Slavík

Aktualita na závěr

strana 43 – redakce pp: Vítězem Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka se stal Pavel Zemen