4. číslo / 1. ročník červenec 2015

strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod

Metodika a odborné studie

strana 3 – Lucie Czajkowská: Interpretační otázky první knihy Preludií Clauda Debussyho
strana 7 – Martina Farana: Schäfer a Skovajsa – ti, co zde měli zůstat déle

Materiály do výuky

strana 10 – Věra Chmelová: Z výběrové řady doktorských prací HF JAMU
strana 11 – Radka Hajšelová: Magnetické noty
strana 12 – Zuzana Hančilová: Zmatek v pomocných linkách
strana 13 – Zuzana Hančilová: Schovaná slova v notách

Katedra klavírní interpretace

strana 14 – Jan Jiraský: Novinky katedry klavírní interpretace
strana 14 – redakce pp: Galerie úspěchů studentů KKI
strana 15 – Věra Chmelová: Internetové stránky Pianissima
strana 15 – Věra Chmelová: Z reakcí čtenářů Pianissima

Rozhovor

strana 17 – Rozhovor s děkanem HF JAMU (ptala se Věra Chmelová, odpovídal Jindřich Petráš)

Improvizace

strana 19 – Věra Chmelová: Improvizace na téma Podmořský svět (3. část) – Mořské hry s Claudem Debussym (Rytiny)

Zajímavé překlady

strana 26 – Daniil Trifonov – Cesta vzhůru (přeložil Pavel Zemen)

Zahraniční okénko

strana 29 – Zuzana Šimurdová: Pohled do výuky klavírní hry v Jižní Koreji
strana 31 – Azra Medić: Hudební vzdělávání v Bosně

Zajímavý poslech

strana 34 – Věra Chmelová: Petrof Piano Trio se představuje na CD
strana 34 – Petra Zíková: Chopinova klavírní soutěž ve Varšavě

Kurzy, semináře a masterclassy

strana 35 – Ema Michálková: Pedagogové JAMU na Klavírních sobotách brněnské konzervatoře
strana 35 – Jan Jiraský: Ohlédnutí za nedávnými přednáškami a koncerty hostů Katedry klavírní interpretace
strana 36 – Petra Hurychová: Klavírní seminář v ZUŠ Choceň
strana 37 – Věra Chmelová: Jeden den s Jurajem Hatríkem
strana 38 – Věra Chmelová Hledal se nový Beethoven

Koncerty a přehlídky

strana 39 – Pavla Váňová: Dobře temperovaný klavír v podání Jana Jiraského
strana 40 – Pavlína Klokočníková: Soutěž ve hře stupnic a akordů na Konzervatoři Pardubice
strana 41 – Miroslava Raková: Mládí a Bohuslav Martinů 2015
strana 41 – Marcela Slaná: Koncert přes moře

Pozvánky

strana 43 – Věra Chmelová: Hrajeme si pro radost 2015
strana 44 – Brněnské klavírní kurzy 2015
strana 44 – Magický klavír v proměnách času

Propozice a výsledky klavírních soutěží

strana 45 – Radka Hajšelová: Výsledky klavírních soutěží pro ZUŠ a konzervatoře
strana 45 – Brněnská klavírní soutěž 2015
strana 46 – Beethovenovy Teplice
strana 47 – Virtuosi per musica di pianoforte

Klavírnická poradna Daniela Kikty

strana 48 – Daniel Kikta: Pár zbořených mýtů a jedna historka ze života…

Aktuality po uzávěrce

strana 49 – redakce pp: Zemřel Ivan Moravec…