Klavírní podium

untitled-2

Webové stránky klavirnipodium.webnode.cz vznikly na základě iniciativy vedení a studentů Metodického centra JAMU v Brně za účelem zavedení, rozšíření a zkvalitnění spolupráce klavíristů, studentů a žáků základních uměleckých škol, konzervatoří, pedagogických fakult či Janáčkovy akademie múzických umění v Brně formou koncertních vystoupení. Možnost přispět v této oblasti, kterou vnímáme jako klíčovou pro proces vzdělávání a rozvíjení učitelů, žáků, studentů i široké veřejnosti, je pro nás dostatečnou odměnou. Tyto stránky nejsou zdrojem žádné formy výdělku a jsou pouze užitým nástrojem pro usnadnění komunikace.

www.klavirnipodium.webnode.cz