Programy koncertů

listopad 2018

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

2. 11. 2018

Klavírní recitál

Alžběta Krasová – klavír

Spoluúčinkuje: Tereza Plešáková – klavír

Program: Erwin Schulhoff: Koncert pro klavír a malý orchestr, op. 43
vstup volný

5. 11. 2018

Klavírní recitál (doktorské studium)

Sára Medková
Spoluúčinkují: Kristina Vaculová – flétna, Ema Jedlička-Gogova – klavír
Program: Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (1. řada); Jan Novák: Choreae vernales pro flétnu a klavír; Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33.
vstupné 50 Kč