Programy koncertů

Únor 2020

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

Pátek 7. 2.

Večer komorní hudby

Barbora Zonová – cembalo, klavír; Vendula Galdová, Po-Wei Liu, Adam Závodský, Marie Machulová, Klára
Čeladníková, Tamara Bláhová – klavír, Kateřina Zonová j. h. – zpěv, Hanna Veits j. h. – housle

Program: Jan Novák: Rustica musa II – výběr; Antonín Dvořák: Legendy, op. 59 – výběr, Slovanské tance – výběr; Franz Schubert: Ave Maria; Edvard Grieg: Ich liebe dich, op. 5 č. 3, The First Primrose, op. 26 č. 4; Sonáta pro housle a klavír č. 1, op. 8

vstup volný

Čtvrtek 13. 2.

Klavírní recitál

Kateřina Potocká

Spoluúčinkuje: Lucie Laubová j. h. – zpěv

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta D dur, KV 311; Bedřich Smetana: Přívětivá krajina (Črty, op. 5), Koncertní etuda gis moll, op. 17 „Na břehu mořském“; Bohuslav Martinů: Tři české tance; Leoš Janáček: V mlhách; Sergej Rachmaninov: Variace na Corelliho téma, op. 42

vstup volný

Pondělí 17. 2.

Absolventský koncert (magisterské studium)

Petr Zapletal

Spoluúčinkuje: Jan Vávra j. h. – flétna

Program: Alexej Stančinskij: Nokturno; Manuel María Ponce: 3 Intermezza, Balada mexicana; Alexandr Skrjabin: Sonáta č. 10, op. 70; Jacques Ibert/Jacques Larocque: Histoires

vstup volný