Programy koncertů

březen 2019

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

4. 3. 2019 v 17.00 hod. – Komorní sál HF HAMU

Klavírní recitál (doktorské studium)

Sára Medková

Spoluúčinkují: Lukáš Mik j. h., Kristýna Jungová j. h., Ludmila Netolická j. h., Rybka j. h., Alžbeta Stračinová j. h. – housle, Petr Pšenica j. h., Leoš Černý viola, Lukáš Svoboda j. h. – violoncello, Marek Švestka – kontrabas

Program: Johann Sebastian Bach: Anglická suita č. 2 a moll, BWV 807, Preludium a fuga C dur, BWV 847, Preludium a fuga c moll, BWV 847, Preludium a fuga a moll, BWV 889, Koncert pro klavír a smyčce A dur, BWV 1055

vstup volný

6. 3. 2019 v 19.30 hod.

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Tereza Volfová – klarinet

Klavírní spolupráce: doc. Jana Goliášová
Spoluúčinkují: Hana Hána – flétna, Kamil El-Ahmadieh – klavír

Program: Bernhard Henrik Crusell: Koncert č. 2 f moll pro klarinet a orchestr, op. 5; Valentino Bucchi: Concerto per clarinetto solo; Claude Debussy: Première rhapsodie pro klarinet a klavír; Florent Schmitt: Sonatine en trio, op. 85; Dmitrij Šostakovič: Four Waltzes pro flétnu, klarinet a klavír

vstup 50 Kč

7. 3. 2019 v 19.00 hod.

Orchestrální koncert

Moravská filharmonie Olomouc

Diriguje: Joel Hána (absolventský výkon magisterského studia)

Sólisté: Marie Pawlowská (HAMU) – klavír, Hana Hána – flétna (absolventský výkon bakalářského studia)

Program: Haimoni Balgavá: Zvuky džungle (absolventská skladba bakalářského
studia); Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll, op. 21; Antonín
Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60

vstup 150 Kč, důchodci 100 Kč

18. 3. 2019 v 19.30 hod.

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Hana Hána – flétna

Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Radim Pančocha
Spoluúčinkují: Filip Hrubý j. h. – cembalo, Michal Raitmajer j. h. – violoncello,
Tereza Volfová – klarinet, Kamil El-Ahmadieh – klavír

Program: Georg Friedrich Händel: Sonáta a moll pro flétnu a basso continuo; Jan
Novák: Sonáta super Hoson Zes; Toru Takemitsu: Voice for Solo Flute; Florent
Schmitt: Sonatine en trio, op. 85

vstup 50 Kč

19. 3. 2019 v 19.30 hod.

Absolventský koncert (magisterské studium)

Martin Strakoš – fagot

Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová
Spoluúčinkují: Tereza Volfová – klarinet, Alžběta Krausová – klavír

Program: Gustav Schreck: Sonáta pro fagot a klavír, op. 9; Marcel Bitsch: Concertino pro fagot a klavír; Alexandre Tansman: Sonatina pro fagot a klavír; Antonín Rejcha: Introdukce, téma a variace; Antonio Torriani: Divertimento pro fagot a klavír na témata z opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho; Michail Ivanovič Glinka: Patetické trio d moll pro klarinet, fagot a klavír

vstup 50 Kč

20. 3. 2019 v 17.00 hod., Komorní sál HF JAMU

Houslový recitál

Tereza Šlahařová

Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Libuše Pančochová
Spoluúčinkují: Aneta Kořínková – flétna, Klára Čeladníková – klavír

Program: Bohuslav Martinů: Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír, H 291; Antonín Dvořák: Čtyři romantické kusy, op. 75; Franz Doppler: Andante et Rondo, op. 25; Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll, op. 64
vstup volný

20. 3. 2019 v 17.00 hod., Komorní sál HF JAMU

Absolventský koncert (magisterské studium)

Einars Everss – kontrabas

Klavírní spolupráce: doc. Marcela Jelínková
Spoluúčinkují: Magdaléna Hrudová – klavír, Antonios Akrivopoulos – flétna

Program: Eduard Tubin: Koncert pro kontrabas a orchestr; Pēteris Vasks: Bass Trip pro kontrabas sólo; Pēteris Plakidis: Věnování Haydnovi pro flétnu, violoncello a klavír; César Franck: Sonáta A dur pro housle a klavír

vstup 50 Kč

21. 3. 2019 v 17.00 hod., Komorní sál HF JAMU

Klavírní recitál

Jiří Straka

Program: Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga E dur, BWV 878 (2. díl DTK); Ludwig van Beethoven: Sonáta Es dur, op. 27 č. 1 „Quasi una fantasia“; Sergej Rachmaninov: Etudy-obrazy, op. 39 – č. 9 D dur, č. 1 c moll; Robert Schumann: Nachtstücke, op. 23

vstup volný

22. 3. 2019 v 19.30 hod.

Absolventský koncert (magisterské studium)

Alžběta Krausová – klavír

Spoluúčinkují: Eva Bergerová j. h. – flétna, Barbora Šteflová j. h. – hoboj, Tomáš
Kraus – klarinet, Pavel Horák j. h., Martin Strakoš – fagot

Program: Josef Suk: Jaro, op. 22a, O přátelství op. 36; Gabriel Fauré: 9 preludií,
op. 103; Erwin Schulhoff: 5 jazzových etud; Bohuslav Martinů: Sextet pro klavír
a dechové nástroje

vstup 50 Kč

27. 3. 2019 v 17.00 hod., Komorní sál HF JAMU

Violoncellový recitál

Martin Schubert

Klavírní spolupráce: doc. Renata Ardaševová
Spoluúčinkuje: Verace piano trio (Matej Veselka – klarinet, Martin Schubert –
violoncello, Eliška Vomáčková – klavír)

Program: Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello a orchestr, op. 68 č. 5; David
Popper: Tarantella, op. 33, Uherská rapsodie, op. 68; Ludwig van Beethoven: Klavírní
trio B dur, op. 11; Edvard Grieg: Sonáta pro violoncello a klavír a moll, op. 36

vstup volný