Programy koncertů

Březen 2020

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

Čtvrtek 5. 3. v 17.00 hod.,  Komorní sál  HF JAMU, Komenského nám. 6

Koncert posluchačů

Diana Kadysheva – violoncello 

Klavírní spolupráce: doc. Renata Lichnovská

Spoluúčinkují: Martina Kočířová – housle, Martin Nosek – klavír

Program: Johann Sebastian Bach: Suita č. 4 Es dur, BWV 1010; Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr, op. 33; Robert Schumann: Fantazijní kusy pro violoncello a klavír, op. 73; Antonín Dvořák: Klavírní trio, op. 90 č. 4 „Dumky“

vstup volný

 

Pátek 6. 3.

Houslový recitál

Martina Kočířová

Klavírní spolupráce: doc. Renata Lichnovská

Spoluúčinkuje: Martin Nosek – klavír, Diana Kadysheva – violoncello

Program: Eugène Ysaÿe: Sonáta pro sólové housle, op. 27, č. 2 „Jacques Thibaud“; Antonín Dvořák: Romance, op. 11, Klavírní trio, op. 90 č. 4 „Dumky“; Maurice Ravel: Tzigane – Rapsodie de concert

vstup volný

Úterý 10. 3. v 17.00 hod.,  Komorní sál HF JAMU, Komenského nám. 6

Koncert posluchačů

Marek Kliment, Jan Fistr – trubka  

Klavírní spolupráce: odb. as. Mgr. art. Tomoko Asahina, ArtD

Spoluúčinkují: Adam Druga – marimba, Dominik Gál – klavír

Program: Giuseppe Torelli: Sinfonia D dur, G 8, Sinfonia D dur, G 9; Jan Kučera: The Joker; Paul Hindemith: Sonáta pro trubku; Paul Vidal: Concertino

vstup volný

Úterý 10. 3.

Koncert posluchačů

Kristýna Znamenáčková, Viktor Vojnovič

Program: Farhad Poupel: Fantazie na jednu notu; Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice; Bohuslav Martinů: Tři české tance; Maurice Ravel: Miroirs (Zrcadla); Alexandr Skrjabin: Sonáta č. 4

vstup volný

Pátek 13. 3.

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Kateřina Sedlářová – housle 

Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Libuše Pančochová

Spoluúčinkují: Patrik Sedlář j. h. – housle, Aneta Habšudová – viola, Eva Cahlová – violoncello, Pavel Těšík – klavír

Program:  Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír; Fritz Kreisler: Recitativo a Scherzo-Caprice, op. 6; Bedřich Smetana: Z domoviny (Dvě dua pro housle a klavír); Robert Schumann: Klavírní kvintet Es dur, op. 44

vstup volný

Úterý 17. 3 v 17.00 hod.,  Komorní sál HF JAMU, Komenského nám. 6

Koncert posluchačů

Matěj Kovanda – violoncello, Adriana Kubačková – klavír

Klavírní spolupráce:  odb. as. MgA. Libuše Pančochová

Program: Robert Schumann: Dětské scény, op. 15; Dmitrij Šostakovič: Sonáta pro violoncello a klavír d moll, op. 40; Bohuslav Martinů: Variace na Rossiniho téma, H. 290

vstup volný

Úterý 24.  3.

Koncert posluchačů

Linda Coganová, Kateřina Potocká, Martin Nosek, Adam Závodský – klavír, Aneta Kořínková – flétna 

Program: Sergej Rachmaninov: Variace na Corelliho téma, op. 42; Petr Iljič Čajkovskij: Dumka c moll, op. 59; Adam Závodský: Sonáta pro flétnu a klavír op. 11; Edvard Grieg: Sonáta e moll, op. 7; Carl Philipp Emanuel Bach: Fantazie fis moll, H. 300; Sergej Prokofjev: Sonáta č. 7 B dur, op. 83

vstup volný

Úterý 31. 3. v 17.00 hod.,  Komorní sál HF JAMU, Komenského nám. 6

Koncert posluchačů

Zuzana Balkóová – housle

Klavírní spolupráce: doc. Vladimír Hollý

Spoluúčinkují: Kateřina Potocká – klavír, MgA. Iva Wiesnerová j. h. – violoncello

Program: Johann Sebastian Bach: Chaconne z Partity č. 2 d moll pro sólové housle, BWV 1004; Antonín Dvořák: Mazurek, op. 49; César Franck: Sonáta A dur pro housle a klavír; Astor Piazzolla: Čtyři roční doby v Buenos Aires pro klavírní trio

vstup volný