Archiv koncertů 2016-2017

květen 2017

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Obrázek

Změna programu vyhrazena

4. 7. 2017 v 19.30 hod. v Besedním domě

Slavnostní zahajovací koncert pedagogů 50. Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů 

Účinkují: Miloslav Jelínek – kontrabas, Jan Jiraský – klavír, Václav Kunt, František Kantor – flétna, Jurij Likin – hoboj, František Novotný – housle, Roman Novozámský, Jaroslav Kubita – fagot

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna pro čtvery housle; Eugène Bozza: Duettino pro dva fagoty; Jiří Čart: Sonáta pro dvě flétny a basso continuo; Andrey Rubtsov: Fantazie pro flétnu, hoboj a klavír; Franz Liszt: Legenda č. 2 sv. František z Pauly kráčející po vlnách; Giovanni Bottesini

3. 5. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Lucie Pokorná – klavír

Program: Bedřich Smetana: Hulán, Furiant (z cyklu České tance I. díl); Antonín Dvořák: Dumka a Furiant, op. 12; Vítězslav Novák: Vzpomínky, op. 6; Robert Schumann: Sonáta fis moll, op. 11 č. 1;

vstupné 50 Kč

4. 5. 2017

Absolventský koncert (magisterské studium)

Pavla Marková – klavír

Program: Johann Sebastian Bach: Partita č. 1 B dur, BWV 825; Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni: Chaconne d moll, BWV 1004; César Franck: Preludium, fuga a variace, op. 18; Sergej Prokofjev: Sonáta č. 2 d moll, op. 14

vstupné 50 Kč

10. 5. 2017 – 16:00 hod.

Absolventský koncert (magisterské studium)

Richard Reiprich – klavír 
Spoluúčinkuje: Dominik Gál – klavír

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 21 C dur, KV 467; Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll, op. 18

vstupné 50 Kč

11. 5. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Matej Stašík – klavír

Program: Sergej Rachmaninov: Variace na Corelliho téma, op. 42; Franz Liszt: Uherská rapsodie č. 14; Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy

vstupné 50 Kč

12. 5. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Pavel Zemen – klavír

Program: Franz Schubert: Wanderer-Fantasie, D 760; Alexandr Skrjabin: Fantazie h moll, op. 28; Johannes Brahms: Tři intermezza, op. 117; Sergej Rachmaninov: Sonáta b moll, op. 36, č. 2

vstupné 50 Kč

15. 5. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Filip Synek – klavír
Spoluúčinkuje: Alica Réti j. h. – flétna

Program: Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga e moll, BWV 879 (2. díl DTK); Francis Poulenc: Mélancolie, FP 105; Charles Valentin Alkan: Scherzo diabolico, op. 39 č. 3; Claude Debussy: Preludia pro klavír – výběr; Claude Bolling: Suita pro flétnu a klavír; Fryderyk Chopin: Sonáta č. 3 h moll, op. 58

vstupné 50 Kč

17. 5. 2017

Absolventský koncert (magisterské studium)

Eva Palčisková – klavír
Spoluúčinkuje: Kamil El-Ahmadieh – klavír

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta č. 5 G dur, KV 283; Franz Liszt: Koncertní etudy – Šumění lesa, Rej skřítků, Ab irato; Joseph Haydn: Sonáta C dur, Hob. XVI/50; César Franck: Symfonické variace pro klavír a orchestr

vstupné 50 Kč

18. 5. 2017

Absolventský koncert (magisterské studium)

Dominik Gál – klavír

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta D dur, KV 576; Franz Schubert: Impromptu c moll, op. 90 č. 1; Fryderyk Chopin: Balada f moll, op. 52; Robert Schumann: Symfonické etudy, op. 13

vstupné 50 Kč

19. 5. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Alžběta Krausová – klavír
Spoluúčinkují: Leoš Černý – viola, Tomáš Kraus – klarinet

Program: Franz Schubert: Sonáta A dur, D 959; Johann Sebastian Bach: Partita č. 2 c moll, BWV 826; Fryderyk Chopin: Scherzo č. 3 cis moll, op. 39; Jean Françaix: Trio pro klarinet, violu a klavír

vstupné 50 Kč

23. 5. 2017

Klavírní recitál

Petr Zapletal
Spoluúčinkuje: Jan Vávra – flétna

Program: Johann Sebastian Bach: Koncert g moll, BWV 1058; Alexej Stančinskij: Sonáta es moll; Josef Suk: Jaro, op. 22a; Alexandr Skrjabin: Pět preludií, op. 74; Jan Novák: Sonata brevis, Choreae vernales pro flétnu a klavír

vstup volný

25. 5. 2017

Absolventský koncert (magisterské studium)

Kristýna Znamenáčková – klavír

Program: Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku II. řada – výběr; Klement Slavický: Sonáta pro klavír „Zamyšlení nad životem“; Bohuslav Martinů: Motýli a rajky; Sonáta pro klavír

vstupné 50 Kč

26. 5. 2017

Klavírní recitál

Tomáš Švajda

Program: Claude Debussy: Preludia pro klavír, L 117 (Sešit 1.); Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku I. řada – výběr; Po zarostlém chodníčku II. řada – výběr; George Gershwin: Tři preludia pro klavír

vstup volný

duben 2017

Změna programu vyhrazena

19. 4. 2017

Koncert studentů k 70. výročí JAMU

Účinkují: Adam Trunečka – kytara, David Mirzoev, Zdeněk Svozil, Marie Korpasová – housle, Barbora Durďáková – klarinet, Pavel Zemen – klavír, Anežka Vargová – flétna, Martin Kleibl – bicí nástroje, Tereza Maličkayová, Ivana Pavlů, Tadeáš Hoza – zpěv, Martin Hroch – cembalo, Kontrabasové kvarteto (Oskars Bokanovs, Mattis Eisaks, Yannick Adams Kroon, Einars Everss)
Klavírní spolupráce: doc. Marta Vašková, doc. Šárka Králová, odb. as. MgA. Radim Pančocha
Program: Evžen Zámečník: Malá suita pro čtyři kontrabasy; Dušan Bogdanović: Balkánské miniatury pro
sólovou kytaru; Eugène Ysaÿe: Sonáta pro sólové housle č. 4 e moll, op. 27; Aram Chačaturjan: Trio pro
klarinet, housle a klavír; Frank Martin: Ballade pro flétnu a klavír; Miloslav Kabeláč: Ričerkary č. 1 a 2 pro
bicí nástroje, op. 51; Jiří Bárta: Nápoj z révy; Vítězslava Kaprálová: Sbohem a šáteček pro zpěv a klavír,
op. 14 – výběr; Alexandr Skrjabin: Fantazie h moll, op. 28 Georg Friedrich Händel: Devět německých árií –
č. 5 a 8; Jazzové improvizace

Koncert bude vysílat živě Český rozhlas 3 Vltava

vstup volný

20. 4. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Anastasiia Fediuk – klavír
Spoluúčinkuje: Stanislav Fediuk j. h. – klavír
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Variace na téma „Unser dummer Pöbel meint“, KV 455; Robert Schumann: Sonáta g moll, op. 22; Alexandr Skrjabin: 7 Preludií, op. 17; Leoš Janáček: V mlhách; Francis
Poulenc: Sonáta pro klavír čtyřručně

vstupné 50 Kč

26. 4. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Veronika Julínková – klavír
Spoluúčinkuje: Karolína Smutná j. h. – flétna
Program: Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku I. řada – výběr; George Enescu: Cantabile et Presto pro
flétnu a klavír; Ludwig van Beethoven: Sonáta cis moll Quasi una fantasia, op. 27, č. 2 „Měsíční svit“;
Robert Schumann: Karneval, op. 9

vstupné 50 Kč

28. 4. 2017

Komorní koncert

Magdaléna Hrudová, Bohuslava Jelínková – klavír, Matiss Eisaks – kontrabas
Program: Giovanni Bottesini: Allegro di Concerto „Alla Mendelssohn“

vstup volný

březen 2017

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

20. 3. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Martin David – flétna
Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Radim Pančocha
Spoluúčinkují: Jan Vávra – flétna, Petr Zapletal – klavír, Martin Hroch – cembalo
Program: Jan Václav Antonín Stamic: Koncert C dur pro flétnu a komorní smyčcový orchestr; Benjamin Godard: Suite de trois morceaux, op. 116; Alois Perman: Concertino D dur pro flétnu a klavír; Otar Taktakišvili: Sonáta pro flétnu a klavír; Jan Novák: Aeolia pro dvě flétny a klavír

vstupné 50 Kč

28. 3. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Radana Přikrylová – flétna
Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Radim Pančocha
Spoluúčinkují: Iva Kalusová – violoncello, Lucie Pokorná – klavír
Program: Jacques Ibert: Pièce pro sólovou flétnu; Alfredo Casella: Sicilienne et burlesque, op. 23; Bohuslav Martinů: Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H. 300; Jan Novák: Sonáta super Hoson Zes

vstupné 50 Kč

31. 3. 2017 16:00 hod.

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Jan Lukš – klavír
Program: Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně; Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku I. řada – výběr; Alexandr Skrjabin: Preludium a nokturno pro levou ruku, op. 9; Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy

vstupné 50 Kč

únor 2017

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

8. 2. 2017

Absolventský koncert (magisterské studium)

Zdeněk Svozil – barokní housle
Spoluúčinkují: Anežka Jungová – barokní violoncello, Magdalena Hrudová – kladívkový klavír, Martin Hroch, Vít Bébar – cembalo, Richard Závada – theorba
Program: Giovanni Antonio Pandolfi Mealli: Sonata Quarta „La Biancuccia“, op. 4; Carlo Falco: Sonáta č. 3 C dur pro housle a basso continuo; Johann Sebastian Bach: Sonáta G dur pro housle a cembalo, BWV 1021; František Benda: Sonáta č. 4 A dur pro housle a cembalo; Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta č. 23 B dur
pro housle a klavír, KV 454; Ludwig van Beethoven: Romance č. 1 G dur pro housle a orchestr, op. 40

vstupné 50 Kč

24. 2. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

David Křížek – tuba
Klavírní spolupráce: doc. Jana Ryšánková
Spoluúčinkují: Veronika Julínková – klavír, Mikuláš Koska j. h. – lesní roh
Program: Georg Philipp Telemann: Sonáta č. 1; Ivan Jevtic: Balkan’s AyersRock; Eric Ewazen: Koncert pro tubu

vstupné 50 Kč

leden 2017

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

5. 1. 2017

Klavírní recitál – Barbora Zonová

Spoluúčinkuje: Pavel Těšík – klavír

Program: Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 26 Es dur, op. 81a „Les Adieux“; Leoš Janáček: V mlhách; Edvard Grieg: Sonáta e moll, op. 7; Antonín Dvořák: Ze Šumavy, op. 68 – výběr

vstup volný

10. 1. 2017

Koncert posluchačů

Alena Valčuhová – trubka, Eliška Vomáčková – klavír
Klavírní spolupráce: odb. as. Mgr. art. Tomoko Asahina, ArtD.
Spoluúčinkuje: Barbora Ďubeková – zpěv

Program: Ludwig van Beethoven: Sonáta Es dur, op. 31, č. 3; Petr Iljič Čajkovskij: 7 romansů, op. 47 – výběr

vstup volný

19. 1. 2017

Koncert posluchačů

Marie Korpasová – housle, Barbora Durďáková – klarinet
Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová, doc. Vladimír Hollý
Spoluúčinkuje: Pavel Zemen – klavír

Program: Eugène Ysaÿe: Sonáta č. 2 a moll, op. 27 pro sólové housle; Johannes Brahms: Sonáta pro housle
a klavír č. 3 d moll, op. 108; Robert Schumann: Fantazijní kusy pro klarinet a klavír; Igor Stravinskij: Tři kusy
pro klarinet sólo; Aram Chačaturjan: Trio pro klarinet, housle a klavír

vstup volný

24. 1. 2017

Absolventský koncert (bakalářské studium)

Tomáš Kraus – klarinet
Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová
Spoluúčinkují: Alžběta Krausová – klavír, Martin Strakoš – fagot

Program: Johannes Brahms: Sonáta f moll pro klarinet a klavír, op. 120 č. 1; Igor Stravinskij: Tři kusy pro
klarinet sólo; Raymond Gallois-Montbrun: Koncertní kus pro klarinet a klavír; Paul Hindemith: Sonáta pro
klarinet a klavír; Michail Ivanovič Glinka: Patetické trio d moll

vstupné 50 Kč

25. 1. 2017

Klavírní recitál – Eliška Vomáčková

Spoluúčinkují: Denis Schneiderka – housle, Hana Kostrunková – viola, Aneta Pelcová – violoncello

Program: Alexandr Skrjabin: Preludia, op. 11; Fryderyk Chopin: Fantazie f moll, op. 49; Gustav Mahler:
Klavírní kvartet a moll (nedokončený); Jean Françaix: 5 přídavků

vstup volný

26. 1. 2017

Kontrabasový večer

Yannick Adams Kroon, Petr Pávíček, Niilo Myllynen – kontrabas
Bohuslava Jelínková – zpěv, Marcela Jelínková – klavír
Klavírní spolupráce: doc. Marcela Jelínková

Program: Georges Bizet: Carmen – árie Carmen; Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský – árie Rosiny;
Giovanni Bottesini: Koncert h moll pro kontrabas a orchestr; Fantasia „La Sonnambula“ pro kontrabas a
klavír; Sergej Kusevickij: Koncert fis moll pro kontrabas a orchestr, op. 3; Sergej Rachmaninov: Elegie

vstup volný

prosinec 2016

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

1. 12. 2016

Koncert posluchačů

Barbora Zonová – klavír
Terezie Vargová – housle
Iva Kalusová – violoncello
Lucie Pokorná – klavír

Program: Edvard Grieg: Sonáta e moll, op. 7; Antonín Dvořák: Dumky, op. 90; Sergej Rachmaninov: Trio elegiaque č. 1 g moll; Dmitrij Šostakovič: Klavirni trio č. 2 e moll, op. 67

vstup volný

2. 12. 2016

Klavírní recitál – Jonathan Powell hraje Xenakise

Program: Iannis Xenakis

vstup volný

7. 12. 2016

Komorní koncert

Nikol Bóková – klavír
Joanna Kasperczyk j. h. – housle (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Program: Ludwig van Beethoven: Sonáta c moll, op. 30 č. 2 pro housle a klavír; César Franck: Sonáta A dur pro housle a klavír

vstup volný

14. 12. 2016 – 19:00 hod. – Divadlo na Orlí – Divadelní sál

Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU

Terezie Vargová – housle, Iva Kalusová – violoncello
Lucie Pokorná – klavír
Kristýna Burianová, Sabina Bartizalová, Martina Kuštárová, Sylvia Kopáčová – kytara
Anežka Jungová, Petra Machková Čadová – barokní violoncello
Petr Janda, Matěj Šíbl, Vladislav Prokopec, Jan Osička – trombon
Zbyněk Pavluš, Dalibor Vinklar, David Křížek, Metoděj Dvořák – tuba
Dechová harmonie HF JAMU

Program: Antonín Dvořák: Dumky, op. 90; Jaroslav Pelikán: Vánoční koledy v úpravě pro kytarové kvarteto; Jean-Baptiste Barriere: Sonáta D dur; Francesco Saverio Geminiani: Sonáta C dur; Robert Elkjer: Christmas Carols pro čtyři trombony; Charles Gounod: Malá symfonie; Georg Friedrich Händel: Hudba k ohňostroji

vstupné 150 Kč, zlevněné 100 Kč, abonenti HF JAMU a zaměstnanci JAMU zdarma nutná rezervace míst

15. 12. 2016

Klavírní recitál – Katarína Pal’ová

Program: Johann Sebastian Bach/Samuil Feinberg: Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658; Alban Berg: Sonate für Klavier, op. 1; Samuil Feinberg: Sonáta č. 10, op. 30; Toru Takemitsu: Les yeux clos II; Pascal Manolios: Enecatus; Alexandr Skrjabin: Sonáta č. 10, op. 70

vstup volný

listopad 2016

Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6, v 19.30 hod.

http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html

Změna programu vyhrazena

14. 11. 2016

Klavírní recitál Richarda Reipricha

Program: Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 4 Es dur, op. 7; Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy

vstup volný

23. 11. 2016

Koncert posluchačů

Kateřina Blahová, Eliška Kotrbová, Iva Kalusová – violoncello
Terezie Vargová – housle
Lucie Pokorná – klavír
Klavírní spolupráce: doc. Renata Ardaševová

Program: Bohuslav Martinů; Luboš Sluka; Edward Elgar; Antonín Dvořák; Sergej Rachmaninov

vstup volný

24. 11. 2016

Večer pro violu a klavír

Jiří Kabát j. h. – viola
Daniel Jun – klavír

Program: Carl Ditters von Dittersdorf: Sonáta Es dur; Franz Liszt: Transcendentální etuda č. 10 f moll; Sergej Rachmaninov: Preludium č. 1 fis moll, Preludium č. 2 B dur, op. 23; Fritz Kreisler: Preludium a Allegro ve stylu Gaetana Pugnaniho; Johannes Brahms: Sonáta Es dur, op. 120

vstup volný

28. 11. 2016

Koncert posluchačů

Filip Skřivánek – violoncello
Klavírní spolupráce: MgA. Ladislav Doležel

Program: Joseph Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr C dur, Hob.VIIb:1; Johannes Brahms: Sonáta č. 1 e moll pro violoncello a klavír, op. 38; Camille Saint – Saëns: Labuť

vstup volný