Knihovna MC HF JAMU

Komenského nám. 6, Brno

Knihovní řád

Knihovna MC v novém akademickém roce zahajuje provoz v první konzultační den MC. Pro pedagogy a denní studenty KKI jsou materiály k dispozici během týdne dle domluvy, pro posluchače MC je otevřena v termínech konzultačních dnů od 8.30 do 16.00. Půjčování materiálů zajišťuje tajemník katedry, který dohlíží na fungování knihovny a řeší dotazy studentů KKI a posluchačů MC KKI. V termínech konzultačních dnů a v přípravném dni před MC s chodem knihovny pomáhají asistenti MC studující obor Hra na klavír a klavírní pedagogika v magisterském stupni. Materiály knihovny MC jsou půjčovány prezenčně nebo absenčně, a to pedagogům a studentům KKI a posluchačům Kurzu č. 1, 2, 3 a 4 MC KKI (posluchači Klubu MC tuto možnost nemají).

Každý posluchač, který chce využívat služeb knihovny MC, musí znát knihovní řád a mít při sobě platnou průkazku. Uživatel knihovny bude obsloužen u šatny č. 109, sám nemá přístup do skříní s materiály, ani se nezdržuje v prostorách učebny č. 109, kde asistenti MC manipulují s půjčovanými materiály.

Zájemci z MC mohou ideálně o přípravu materiálů požádat předem – materiál pro ně bude nachystán v den konání MC. Maximální počet absenčních výpůjček je 5 kusů na měsíc. Prezenční výpůjčky není dovoleno vynášet mimo školu a je nutné je vrátit asistentům nebo tajemníkovi KKI nejpozději do 16h téhož dne.

V průběhu konzultačního dne bude rovněž možné podat objednávku na materiál, a to v časech 8.30-9.45h a 11.30-12.00. Ranní objednávky budou připraveny k vyzvednutí v polední pauze, polední objednávky po odpoledních přednáškách. Podávání objednávek v průběhu přednášek nemusí být vyřízeno v závislosti na množství povinností a doporučených aktivit asistentů MC (mezi doporučené aktivity patří i návštěva přednášek).

Pokud uživatel u zapůjčeného materiálu objeví nějaké závady, je povinen závady neprodleně nahlásit asistentům nebo tajemníkovi MC. Prezenční i absenční materiály nesmí uživatel půjčovat dalším osobám. V případě ztráty nebo poškození materiálu je uživatel povinen nahradit Metodickému centru vzniklou škodu.

Materiály lze zapůjčit po dobu jednoho měsíce (tj. do dalšího termínu MC). V případě nedodržení výpůjční lhůty bude  cena pokuty sjednocena s knihovním řádem Knihovny JAMU na 2,- Kč/den za jeden nevrácený materiál (Výjimku tvoří pedagogové KKI, kteří potřebují vybrané materiály k výuce). Vybrané finance poslouží k nákupu nových nebo obnově opotřebovaných materiálů knihovny MC. V červnových termínech konzultačních dnů je nutno vrátit všechny zapůjčené materiály z knihovny MC

V případě omluvené nepřítomnosti lze po žádosti prodloužit výpůjčku o další měsíc. V tom případě je nutné na kontaktní mail napsat, které materiály chce posluchač prodloužit. Pokud dojde k opakovanému nevracení nebo ztrátě materiálů, může být posluchač dočasně nebo trvale zbaven uživatelských práv.

Materiály nelze ve škole kopírovat. Cenný notový materiál a knihy (tj. originály urtextů, soukromý materiál (sm), knihy v jednom výtisku aj.) lze vypůjčit pouze PREZENČNĚ (v  rámci konzultačního dne MC). V případě zájmu o hlubší prostudování prezenčního materiálu může zájemce upozornit asistenta MC na potřebu zpřístupnění některých materiálů k absenční výpůjčce, tajemník s vedením MC a KKI žádost zváží a bude hledat odpovídající řešení.

Při objednávce materiálů použijte kontaktní adresu: knihovna.mc@seznam.cz

Do emailu je zapotřebí uvést:

• své jméno a příjmení, číslo průkazky
• jméno autora a název objednaného materiálu
• katalogizační číslo
• datum konzultačního dne, kdy přijedete a budete chtít knihy prostudovat nebo půjčit

Katalogy studijních materiálů naleznete zde. Knihovna disponuje více jak 170 knižními publikacemi a více jak 850 notovými materiály.

Pro inspiraci jsme pro Vás vybrali z knižního a notového materiálu:

  • Zuzana Růžičková: Interpretační praxe v barokní hudbě
  • Carl Adolf Martienssen: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry
  • Zdeněk Gola: Příčiny mentálních potíží při veřejném vystupování a jejich odstraňování
  • Jan Spisar: Anglicko-český hudební slovník s ilustrovaným prologem
  • Miroslav Starosta: Cesty k umeniu klavírnej hry
  • Michael Aaron: Piano Course – 1, 2, 3, 4, 5
  • Hans-Günter Heumann: Piano Kids Classic Fun
  • Edna-Mae Burnam: A Dozen a Day – Book 1, 2, 3, 4
  • Elena Gněsina: Přípravná cvičení různým druhům klavírní techniky