Předběžné přihlášky

Metodické centrum je akreditováno jako systém navazujících kurzů 1-5, přičemž ve 3. a 4. kurzu může pedagog setrvat opakovaně, neboť se tam přednášky neopakují a náplň je průběžně proměňována podle aktuální situace v klavírní pedagogice. Nástup nových posluchačů do K2, K3, K4 a K5 je možný jen výjimečně po odpovídajícím zdůvodnění. Absolventi VŠ, kteří mají SZZ z Metodiky klavírní hry nebo Didaktiky klavírní hry mohou bez dalšího zdůvodnění nastoupit přímo do kurzů 2–4.

V Kurzu 1 je v ceně započítáno v každém ročníku 10 lekcí Hry na klavír a 10 lekcí Vyučovatelské praxe. Pokud si posluchač vybere jiné individuální přeměty, zaplatí za každou objednanou individuální hodinu 250 Kč.

Kurz 5 je dvousemestrální. V případě zájmu o studium v Kurzu 5, který je určen převážně pro absolventy kurzů MC, objasněte své důvody přihlášení se např. nemoc, mateřství, závažné důvody a podobně.

Podávání závazných přihlášek pro akademický rok 2020/2021 bude možné pouze elektronickou formou. Uzávěrka podání závazných přihlášek pro akademický rok 2020/2021 je stanovena na 10.9.2020. V případě Kurzu 1 upřednostňujeme přijetí podle předběžných přihlášek do naplnění kapacity kurzu.

Odkaz pro podání e-přihlášky naleznete zde:

https://is.jamu.cz/prihlaska/info?filtr-typ-studia=C&filtr-forma-studia=&filtr-fakulta=5451

Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Čtyřsemestrální kurz- hodinová dotace 160 hodin výuky hromadných předmětů a 40 hodin výuky individuálních předmětů (Hra na klavír a Vyučovatelská praxe) za čtyřsemestrální kurz. Posluchači mají možnost si objednat i další individuální předměty, které nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Poplatek činí 9 000,- Kč za dva semestry, zahrnuje hromadné lekce a výše uvedené lekce individuální (v předmětu Hra na klavír a Vyučovatelská praxe).

Poplatek za 1 volitelnou individuální lekci je 250,- Kč.

Kurz č. 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry 

Čtyřsemestrální kurz- hodinová dotace 148 hodin přímé výuky hromadných předmětů a individuální předměty volitelné v rozsahu do 54 hodin za čtyřsemestrální kurz.

Poplatek činí 5 000,- Kč za dva semestry a zahrnuje hromadné lekce.

Poplatek za 1 volitelnou individuální lekci je 250,- Kč.

Kurz č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry

Čtyřsemestrální kurz- hodinová dotace 140 hodin přímé výuky hromadných předmětů a individuální předměty volitelné v rozsahu do 54 hodin za čtyřsemestrální kurz.

Poplatek činí 5 000,- Kč za dva semestry a zahrnuje hromadné lekce.

Poplatek za 1 volitelnou individuální lekci je 250,- Kč.

Kurz č. 4 – Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké
a pedagogické praxe
 

Čtyřsemestrální kurz- hodinová dotace 120 hodin přímé hromadné výuky
a maximálně 54 hodin individuální výuky.

Poplatek činí 5 000,- Kč za dva semestry a zahrnuje hromadné lekce.

Poplatek za 1 volitelnou individuální lekci je 250,- Kč.

Kurz č. 5 – Klub absolventů kurzů MC

Dvousemestrální kurz – hodinová dotace 30 hodin přímé hromadné výuky
a maximálně 20 hodin volitelné individuální výuky. Je určen pro absolventy kurzů MC nebo při přerušení docházky do kurzů MC z důvodu nemoci, mateřství nebo jiných závažných důvodů. Člen Klubu MC má právo výběru čtyř konzultačních dnů za rok podle vlastní volby + účast na zahájení a zakončení studia v příslušném akademickém roce.

Poplatek činí 2 000,- Kč za dva semestry a zahrnuje hromadné lekce.

Poplatek za 1 volitelnou individuální lekci je 250,- Kč.

Kompletní informace o jednotlivých kurzech a vyučovaných předmětech Metodického centra naleznete na: https://hf.jamu.cz/verejnost/metodicke-centrum/