Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 22. 2. 2020

08:05  – 09:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 – mimo dobu hromadné výuky  

Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC

MgA. Viktor Vojnovič – zapůjčování studijních materiálů.    

09:45 – 10:15 / aula Kurz 2, 3, 4

Informace posluchačům – pedagogický seminář

 Prof. Alena Vlasáková

10:15 – 11:45 / aula Kurz 2, 3, 4, 5 

„Klasicismus s odvahou a úsměvem“

MgA. Martin Hroch, Ph.D.

12:00 – 13:30 /  aula Kurz 3, 5 

Pedagogický seminář – výuka skladeb z období klasicismu.

Vystoupí žáci ze základních uměleckých škol

MgA. Martin Hroch, Ph.D.

 12:00 – 13:30 / učebna 205  Kurz 2

Dějiny a literatura klavíru 

Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

12:00 – 13:30 / aula Kurz 4

Didaktika klavírního umění

Prof. Alena Vlasáková

13:45 – 15:15 / aula Kurz 3, 4 

Seminář nejen pro členy porot klavírních soutěží (téma vyžádané posluchači MC)

Prof. Alena Vlasáková

13:45 – 15:15 / učebna 114  Kurz 2

Stylová klavírní interpretace

MgA. Radka Hreňová

15:15 – 18:45 

Individuální výuka a osobní specializace