Programy konzultačních dnů MC

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte pozvání na zahajovací konzultační den studia v kurzech Metodického centra 23. září 2017. Šestadvacátý rok působnosti tohoto vzdělávání klavírních pedagogů zahájíme společně v 10:00 v aule HF JAMU.

Již od 8:30 si můžete zařizovat svoje studijní záležitosti, získávat informace o svém zařazení v individuálních předmětech z informačních tabulí, vyzvednout si průkazku posluchače MC. Nové posluchače prosím, aby si připravili fotografii (průkazkový nebo pasový formát), kterou si po naskenování našimi asistenty nalepí na svou průkazku. Průkazky budou obsahovat předtištěné termíny konání hromadných konzultačních dnů a sloužit pro vstup do budovy HF, umožní Vám také přístup do knihovny MC a na akce školy.

Posluchači, kteří mají vykonat dodatečné komisionální zkoušky, budou obesláni zvláštním dopisem s uvedeným časovým harmonogramem.

Po všeobecných informacích o průběhu a organizaci studia v MC od 10:00 bude následovat hodinová přestávka, která poslouží k domluvě rozvrhů s pedagogy individuálních předmětů a vyřízení dalších studijních záležitostí. Bude připraven prodej a ukázky hudebnin zároveň s možností prohlédnout si materiály našeho hosta, Mgr. Gabriely Badinové, z jejíchž učebnic přikládám ukázky.

Ve 12 hodin zahájíme společná setkání hudbou. Na koncertní vystoupení navážeme přednáškou Mgr. Badinové o práci s hudebními materiály, které inspirují, prohlubují dětskou tvořivost i vědomosti moderními formami.

V poslední části našeho setkání se budeme věnovat rozboru výkonů z nulté kategorie Ústředního kola soutěže, které se uskutečnilo v dubnu v Praze.

V příloze naleznete znovu termíny konzultačních dnů MC pro tento akademický rok. Upozorňuji na změnu dubnového termínu Kurzu 1, kdy dochází k posunu ze 7. 4. na 14. 4. Prosím, opravte si tento termín, pokud jste si ho už poznamenali dříve. Na Vaší průkazce bude uveden správně.

Posluchače Klubu MC upozorňuji, že se zahajovací termín nezapočítává do 4 volitelných konzultačních dnů. Vaše účast je z organizačních důvodů vítána, prosím Vás proto o podpis na prezenční listině.

V odborných a organizačních otázkách se můžete obracet na adresu mc.jamu@seznam.cz, v záležitostech soukromého charakteru na adresu alenavlasakova@seznam.cz, ve finančních záležitostech na adresu brouckova@jamu.cz .

Budeme se těšit na setkání a spolupráci s Vámi všemi.
S přáním úspěšného a inspirací naplněného akademického roku
Vás za všechny spolupracovníky Metodického centra zdraví

prof. MgA. Alena Vlasáková
vedoucí MC HF JAMU