Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 10. 11. 2018

08:05 – 09:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109

Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC – vydávání průkazek posluchačům a členům Klubu MC, záznamy do prezenční listiny. MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály a poradenství. Prodej hudebnin – firemní prodejci.

09:45 – 10:15 aula / Kurz 2, 3, 4

Informace posluchačům – pedagogický seminář 

Prof. Alena Vlasáková

10:15 – 11:45 aula / Kurz 2, 3, 4

Přednáška o modelech pro elementární improvizaci a   navození souznění interpreta a kompozici „Skladačky“

Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.   

12:00 – 13:30 aula / Kurz  3, 4

Pedagogický seminář s praktickými ukázkami improvizace s modelovými žáky

Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.    

12:00 – 13:30 učebna 205 / Kurz 2

Dějiny a literatura klavíru

Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

13:45 – 15:15 učebna 114 / Kurz 2

Stylová interpretace – analýza instruktivní literatury

MgA. Radka Hreňová  

13:45 – 14:30 aula / Kurz 3, 4

Pedagogický seminář 

Prof. Alena Vlasáková

14:30 – 15:15 aula / Kurz 3, 4

Koncertní vystoupení „Situácie“

Tomáš Boroš – představení sbírky vlastních skladeb

15:15 – 18:45

Individuální výuka a osobní specializace