Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA 12. 9. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte pozvání na zahajovací konzultační den Metodického centra 12. září 2020. Devětadvacátý rok působnosti tohoto vzdělávání klavírních pedagogů zahájíme společně v 10:00 v aule HF JAMU.

Již od 9:00 si můžete zařizovat svoje studijní záležitosti, získávat informace o svém zařazení v individuálních předmětech a rozvrhu hromadných předmětů z informačních tabulí, vyzvednout si průkazku posluchače MC. Nové posluchače prosíme, aby si připravili fotografii (průkazkový nebo pasový formát) na svou průkazku. U dosavadních posluchačů je třeba předložit průkazku z loňského akademického roku (bude Vám vrácena). Využijeme její obal i fotografii a bude Vám vydána nová pro tento akademický rok. Průkazku posluchače MC je třeba předkládat při vstupu do budovy, při účasti na každém konzultačním dnu, při vypůjčování studijních materiálů, při akcích HF JAMU, kterých se můžete zúčastnit, při vypůjčení klíče učebny z důvodu rozehrání před individuální výukou v MC nebo pro rozehrání žáka před jeho vystoupením na koncertě v MC.

Prosím posluchače MC, zejména aktuální absolventy Kurzu 1, aby si převzali v den zahájení v aule z mých rukou svá Osvědčení. Ostatním posluchačům následných kurzů, kteří ukončili čtyři semestry, vydá Osvědčení tajemník MC nebo asistent MC proti podpisu kdykoliv v průběhu zahajovacího konzultačního dne.

V 10:00 proběhne v aule HF JAMU zahájení studia na společném setkání posluchačů všech kurzů a studujících oboru Klavírní pedagogika, na kterém získáte informace o průběhu a organizaci studia v MC a o jeho činnosti. Po ukončení bude následovat přestávka do 12:30, která poslouží k domluvě rozvrhů s pedagogy individuálních předmětů a vyřízení individuálních studijních záležitostí.

Od 12:30 je na programu přednáška a seminář o odkazu Ludwiga van Beethovena pro klavírní interpretaci a pedagogiku.

V příloze naleznete znovu termíny konzultačních dnů MC pro tento akademický rok. Oproti zaslaným termínům v závěru minulého akademického roku nedošlo k žádným změnám.

Posluchače K5 – Klubu MC upozorňuji, že se zahajovací termín nezapočítává do 4 volitelných konzultačních dnů. Vaše účast je z organizačních důvodů vítána a v případě účasti Vás prosím o podpis na prezenční listině.