Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 25. 5. 2019

8:05 – 9:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 – mimo dobu hromadné výuky

Studijní záležitosti posluchačů a organizační zajištění: MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC; MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály. Prodej pomůcek a hudebnin ze Slovenska a nakladatelství Lynx.

9:45 – 10:15 aula / Kurz 2, 3, 4

Úvodní seminář – organizační otázky Metodického centra

Prof. A. Vlasáková  

10:15 – 11:45 aula / Kurz  2, 3, 4

Americká klavírní pedagogika a systém hudebního vzdělávání v USA

Prof. Marcela Faflak – USA  

12:00 – 13:30 aula / Kurz  3 a 4

Informace o studiu na vysokých školách v USA obecně i na Northern State University, diskuze

Prof. Marcela Faflak – USA

12:00 – 13:30 učebna 205 / Kurz 2

Dějiny a literatura klavíru

Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

13:45 – 15:15 učebna 114 / Kurz  2

Stylová interpretace – analýza instruktivní literatury

MgA. Radka Hreňová

13:45 – 15:15 aula / Kurz 3 a 4 

Klavíristovy prsty v pojetí pedagogických trendů minulosti i současnosti

Prof. Alena Vlasáková

15:15 – 18:45

Individuální výuka a osobní specializace.