Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 14. 12. 2019

08:05  – 09:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 – mimo dobu přednášek 

Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC

MgA. Viktor Vojnovič – zapůjčování studijních materiálů. 

Prodej pomůcek a hudebnin ze Slovenska, z nakladatelství Lynx.      

09:45 – 10:00 / aula Kurz 2, 3, 4

Aktuální informace pro posluchače MC

Prof. Alena Vlasáková

10:10 – 11:30 / aula Kurz 2, 3, 4, 5 

Bettina Schwedhelm: sbírka technických cvičení „Wache Finger, wache Ohren“ v praxi a teorii

1. díl – praktické ukázky práce s žáky na cvičeních

MgA. Radka Hreňová 

12:00 – 13:30 /  aula Kurz 3, 

Bettina Schwedhelm: sbírka technických cvičení „Wache Finger,  wache Ohren“ v praxi a teorii

2. díl – metodické poznámky autorky – rozbor sešitu určeného pedagogům

MgA. Radka Hreňová 

 12:00 – 13:30 / učebna 205  Kurz 2

Dějiny a literatura klavíru Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

12:00 – 13:30 / učebna 205  Kurz 4

Didaktika klavírního umění
Prof. Alena Vlasáková

13:45 – 15:15 / učebna 205  Kurz 2

Stylová klavírní interpretace MgA. Radka Hreňová  

13:45 – 15:15 / aula  Zváni jsou všichni posluchači MC 

„Obdarování“ – na koncertě vystoupí K. Štolcová, M. Poláková a T. Klímová ze ZUŠ Praha-Zbraslav, A. Polnická ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, A. Horáková a E. Grundová z Konzervatoře Brno, Kateřina Potocká z HF JAMU

15:15 – 18:45 

Individuální výuka a osobní specializace