Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 9. 11. 2019

08:05  – 09:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 – mimo dobu hromadné výuky 

Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC – záznamy do prezenční listiny.   

MgA. Viktor Vojnovič – zapůjčování studijních materiálů. 

Prodej pomůcek a hudebnin ze Slovenska, z nakladatelství Lynx a nahrávky II. dílu Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha Prof. Giedré Lukšaité Mrázkové (2 CD)           

09:45 – 10:00 / aula Kurz 2, 3, 4

Aktuální informace pro posluchače MC

Prof. Alena Vlasáková

10:00 – 11:30 / aula Kurz 2, 3, 4, 5 

J. S. Bach – učitel. Malá preludia, Dvouhlasé invence,  Tříhlasé sinfonie, Dobře temperovaný klavír 1. díl.

Prof. Alena Vlasáková  

12:00 – 13:30 / aula Kurz  3, 4, 5

Práce interpreta na skladbách J. S. Bacha s ukázkami u klavíru i z nahrávky.

14:00 – 15:30 / aula Kurz 2, 3, 4, 5 

Masterclass interpretace barokní hudby pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří a vysokých škol

Prof. Giedré Lukšaité Mrázková, HAMU Praha 

12:00 – 13:30 / učebna 205  Kurz 2

Dějiny a literatura klavíru 

Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

15:45 – 18:45

Individuální výuka a osobní specializace