Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 24.3.2018

08:05 – 09:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 mimo dobu hromadné výuky

Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia
MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC – záznamy do prezenční listiny
MgA. Viktor Vojnovič – zapůjčování studijních materiálů
Prodej pomůcek a hudebnin ze Slovenska a z nakladatelství Lynx

9:45 – 10:00 / aula Kurz 2,3,4

Aktuální informace pro posluchače MC
Prof. Alena Vlasáková

10:00 – 11:30 / aula Kurz 2,3,4

Viditelné a neviditelné aspekty klavírní techniky, 2. část
„Tajemství sdílení mezi prsty a klávesami“
Prof. Alena Vlasáková

12:00 – 13:30 / aula Kurz 3 a 4

„Přínosy a nástrahy klavírní spolupráce a hry s orchestrem“
W. A. Mozart: Klavírní koncert A dur
Otevřená lekce doc. Jana Jiraského, Ph.D. s Vojtěchem Špačkem, žákem 3. ročníku II.cyklu
ze třídy MgA. Martina Fišla, ZUŠ V. Kaprálové, Brno

12:00 – 13:30 / učebna 205 K2

Dějiny a literatura klavíru
Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

14:30 – 15:15 / aula Kurz 2, 3, 4

Analýza soutěžních výkonů z ústředního kola klavírní soutěže ZUŠ, 4. kategorie
Prof. Alena Vlasáková

15:15 – 18:45

Individuální výuka a osobní specializace