Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 25. 11. 2017

08:05 – 09:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 / mimo dobu hromadné výuky

Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia
MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC – záznamy do prezenční listiny
MgA. Viktor Vojnovič – zapůjčování studijních materiálů
Prodej pomůcek a hudebnin ze Slovenska a z nakladatelství Lynx

9:45 – 10:00 / Aula Kurz 2,3,4

Informace posluchačům – pedagogický seminář
Prof. Alena Vlasáková

10:00 – 11:30 / Aula Kurz 2,3,4

Jak se učit klavírní skladby zpaměti. Metodické postupy pro spolehlivé pamětní zvládnutí skladeb při cvičení a na pódiu
Prof. Alena Vlasáková

12:00 – 13:30 / Aula Kurz 3

Mentální a fyzické aspekty rozvoje klavírní techniky
Doc. Jan Jiraský, Ph.D.

12:00 – 13:30 / učebna 205 Kurz 2

Dějiny a literatura klavíru
Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

12:00 – 13:30 / učebna 112 Kurz 4

Didaktika klavírního umění
Prof. Alena Vlasáková

13:45 – 15:15 / Aula Kurz 2, 3, 4

Analýza soutěžních výkonů z ústředního kola klavírní soutěže ZUŠ, 1. kategorie. 
Prof. Alena Vlasáková

15:15 – 18:45

Individuální výuka a osobní specializace