Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 1. 12. 2018

8:15 – 11:30

Individuální konzultace a osobní specializace po domluvě s pedagogy příslušných předmětů.

10:00 – 11:30 / učebna 205 – Kurz 2

Analýza instruktivního repertoáru – stylová interpretace

MgA. Radka Hreňová

12:00 – 18:30

Studijní materiály  MgA. Viktor Vojnovič, prodej dárků s hudební tématikou pro děti i dospělé hudebnikum.cz

12:00 – 14:00 aula / Kurz 2, 3, 4

Emoce a jejich rozvíjení v klavírním studiu

Prof. Eleonora Tkač – Národní hudební akademie Čajkovského, Kyjev – Ukrajina

14:00 – 14:30 (přestávka)

14:30 – 16:00 aula / Kurz 2, 3, 4

Emoce a jejich význam v klavírní interpretaci , analýza a praktické ukázky klavírních skladeb

Prof. Eleonora Tkač – Národní hudební akademie Čajkovského, Kyjev – Ukrajina

16:00 – 16:30 (přestávka)

16:30 – 18:00 aula / Kurz 2, 3, 4

Koncertní vystoupení Iryny Lemekh, laureátky mezinárodních soutěží. D. Scarlatti:  9 sonát, A. Skrjabin: 24 preludií op. 11

Pedagogické vedení Prof. Eleonora Tkač  

18:00 – 19:30

Individuální konzultace a předměty osobní specializace po domluvě s pedagogy příslušných předmětů

18:00 – 19:30

Zázemí a šatna pro posluchače MC 8:10 – 11:45 ve varhanním sále – přízemí. Šatna od 11:45 do 19:45 v 1. poschodí č. 109