Programy konzultačních dnů MC

ZÁVĚREČNÝ PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 22. 6. 2019

8:05 – 9:45

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 – mimo dobu hromadné výuky

Studijní záležitosti posluchačů a organizační zajištění: MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC; MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály. Prodej pomůcek a hudebnin

9:45 – 10:15 aula / Kurz 2, 3, 4

Úvodní seminář k programům konzultačních dnů v MC

10:00 – 10.30 

Poděkování pedagogům MC za výuku v 27. roce trvání MC a přehled činnosti MC v uplynulém akademickém roce 

10:30 – 11:00 

Děkujeme za rozdávání krásy a radosti – poděkování žáků ZUŠ koncertem věnovaným posluchačům MC

11:00 – 11:45 

Koncert letošních absolventů magisterského studia oboru Klavírní interpretace a klavírní pedagogika, asistentů MC v letech 2017 – 2019. Vystoupí Lucie Pokorná, Filip Synek a Pavel Zemen

12:00 – 13:30 učebna 114 / Kurz  4

Didaktika klavírního umění – Klavírista na pódiu

Prof. Alena Vlasáková  

12:00 – 13:30 aula / Kurz  3 

Pokračování analýzy zahraničních dětských soutěží

Prof. Jan Jiraský, Ph.D.

12:00 – 13:30 učebna 205 / Kurz 2

Dějiny a literatura klavíru

Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

13:45 – 15:15 učebna aula / Kurz  2, 3, 4

Umělecký a pedagogický odkaz Alfreda Cortota

Prof. Alena Vlasáková

15:15 – 18:15 

Individuální výuka a osobní specializace