Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 16.6.2018

08:05 – 09:35

Individuální konzultace a osobní specializace

učebna 109 mimo dobu hromadné výuky

Studijní záležitosti posluchačů a organizační zajištění
MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC  
MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály 
Prodej pomůcek a hudebnin Nakladatelství Lynx a Nakladatelství via2art s.r.o. – Hudební hry

9:45 – 10:00 / aula Kurz 2,3,4
Úvodní seminář k programům konzultačních dnů v MC

10:00 – 10:15
Poděkování pedagogům MC za výuku v 26. roce trvání MC

10:15 – 11:00
Hrajeme na pódiu – technika ve službách interpretace – 4. část přednášky o klavírní technice
Prof. Alena Vlasáková

11:00 – 11:45 / aula Kurz 2,3,4

„Hudební hry“ a pedagogický přístup k jejich využití v praxi
Autorská prezentace učebních materiálů spojená s následným prodejem
Mgr. Cyril Kubiš, Ph.D.

12:00 – 13:30 / učebna 205 K2

Dějiny a literatura klavíru
Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

12:00 – 12:30/ učebna 112 Kurz 3, 4

V době akustické zkoušky na koncert v aule mohou posluchači zhodnotit uplynulý rok studia v MC, vyjádřit se k námětům  dalších konzultačních dnů
Prof. Alena Vlasáková

12:30 – 14:00 / aula Kurz 3, 4

„Koncert pro radost“ – vystoupí 14 žáků ZUŠ
Hudební rozloučení asistentů MC – poděkování

14:15 – 15:15 Kurz 2, 3, 4

Analýza soutěžních vystoupení z ústředního kola klavírní soutěže ZUŠ – koncert vítězů 
Prof. Alena Vlasáková

15:15 – 18:45 

Individuální výuka a osobní specializace