Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA – KLAVÍR 21. 9. 2019

9:00 / učebna 109

Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia MgA. Dominik Gál, tajemník MC, s asistenty MC – vydávání průkazek posluchačům všech kurzů, záznamy do prezenční listiny. Osvědčení o absolvovaném studiu z let 2017 – 2019 kromě Kurzu 1. MgA. Viktor Vojnovič – přihlášení do knihovny MC. Prodej pomůcek a hudebnin – firemní prodejci.

10:00 – aula / Kurz 1, 2, 3, 4, 5, studenti KP 

Zahájení 28. ročníku studia v Metodickém centru, Setkání posluchačů a pedagogů, předání Osvědčení absolventům Kurzu 1., Pedagogický seminář – informace o organizaci studia v MC 2019/2020.

Prof. Alena Vlasáková

Po ukončení zahájení do 12:00

Domluva rozvrhu individuálních lekcí v  učebnách jednotlivých pedagogů. Vyřizování studijních záležitostí v učebně 109. Evidence posluchačů v knihovně MC, učebna 112.

11:30 – 12:00 / učebna 114

Informace o studiu pro posluchače Klavírní pedagogiky.

Prof. Jan Jiraský, Ph.D.

12:00 – 13:30 / aula

Výuka elementární klavírní improvizace na ZUŠ.

Jana Labašová

Společný program pro všechny kurzy MC a posluchače KP

 

13:45 – 15:15 / aula

Praktický seminář pro klavírní pedagogy ve skupinách

Jana Labašová

Společný program pro všechny kurzy MC a posluchače KP