1. číslo / 5. ročník 2019 – 2020

strana 3 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace

strana 4 – Miroslava Raková: Historie KKI sahá až k Janáčkovi

strana 6 – Úspěchy studentů KKI HF JAMU na mezinárodních klavírních soutěžích

strana 12 – Miroslava Raková: Básníci klavíru – kurzy Univerzity 3. věku

strana 14 – Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU

Metodické centrum

strana 16 – Miroslava Raková: 27. ročník Metodického centra HF JAMU

Metodika a odborné studie

strana 18 – Jana Šulistová: Hudební kalendář v dětské duši

Koncerty

strana 22 – Věra Chmelová: Nadšený aplaus pro Alici Rajnohovou

Recenze knih

strana 23 – Miroslava Raková: Alfred Brendel – Hudba, smysl a nesmysl

strana 24 – Radka Hajšelová: Alfred Brendel – Abeceda klavíristy

Materiály do výuky

strana 25 – Zuzana Hančilová: Jízda vlakem čtvrťovým

strana 26 – Zuzana Hančilová: Jízda vlakem osminovým

strana 27 – Viktor Vojnovič: Notové materiály slovenských skladatelů v knihovně MC

Improvizace

strana 28 – Jana Labašová: Výuka elementární improvizace na ZUŠ

strana 30 – Štěpánka Hrubecká: Improvizační přehlídka na téma Život v oblacích

strana 31 – Hrajeme si pro radost 2020

strana 32 – Věra Chmelová: Improvizační odpoledne s Marcelou Slanou

strana 33 – Z nakladatelství JAMU

Zajímavý poslech

strana 33 – Věra Chmelová: CD cembalové tvorby 17. a 18. století

strana 34 – Petra Zíková: Interpretace klavírní literatury

Notová příloha

Skladby vítězů skladatelské soutěže žáků ZUŠ (rok 2019)

strana 36 – Gabriela Sailerová: Černo – bílá zimní fantazie (ZUŠ Litvínov)

strana 37 – Tereza Neužilová: Honička (ZUŠ Litoměřice)

strana 38 – Jan Dlabáček: Valčík (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno)

Přednášky a masterclassy

strana 40 – Miroslava Raková: Legendární Alfred Brendel v Brně

strana 41 – Věra Chmelová: Janáček známý i neznámý

strana 42 – Miroslava Raková: Soutěž je především o hudbě

Kurzy

strana 44 – Anna – Adéla Ludvíčková: 52. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU

strana 44 – Monika Czajkowská: Dvacáté narozeniny klavírních kurzů v Mikulově „Audaces fortuna iuvat“

strana 47 – Eva Horáková: Brněnské klavírní kurzy 2019 “ Prázdninové rozehrávání“

Soutěže

strana 48 – Radka Hajšelová: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních
gymnázií ČR 2019

strana 49 – Martina Vlčková: Běh za slávou čili O soutěžích aneb Co s tím

Propozice klavírních soutěží

strana 50 – Broumovská klávesa 2020

strana 51 – Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons

strana 51 – Karlovarská růžička

strana 52 – Mezinárodní Schubertova soutěž Dortmund

strana 53 – MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy

strana 55 – Štěpán Slavík

strana 56 – redakce pp: Pavel Zemen obdržel Cenu ministra školství