Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA 24. 9. 2022

09:00 – 09:50   Individuální konzultace a osobní specializace 
Místnost 109    Studijní záležitosti posluchačů a organizační zajištění mimo dobu hromadné výuky 
          MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC  
          MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály

10:00 - 10:45    Zahájení studia na společném setkání posluchačů všech kurzů MC a studujících oboru Klavírní pedagogika 
aula - K2, 3, 4, 5 Prof. Alena Vlasáková 

10:15 - 11:45    Faktory úspěchu výuky klavírní hry v současné pedagogické praxi 
aula - K2, 3, 4, 5 prof. Alena Vlasáková  
10:45 – 12:00    Domluva individuálního rozvrhu s pedagogy 
  
11:15        Schůzka posluchačů Klavírní pedagogiky v bakalářském studijním programu 
učebna 114     Prof. Jan Jiraský, Ph.D.

12:00 – 13:30    Přednáška „Inspirace pro tvořivost mladých uměleckých osobností u klavíru“
aula        Prof. Alena Vlasáková  

13:45 – 15:00    Koncert laureátů Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v oboru klavír 
aula   

13:45 – 15:15    Dodatečné komisionální zkoušky a zápočty v Kurzu 1 
učebna 112

Archiv přednášek akademického roku 2021/2022
Archiv přednášek akademického roku 2022/2023