Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA 20. 11. 2021

08:05 – 09:35 – Individuální konzultace a osobní specializace (učebna 109)
Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia
Asistenti MC
– vydávání průkazek posluchačům MC
– záznamy do prezenčních listin
– osvědčení o absolvování studia
MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály a poradenství
Prodej hudebnin a knih.

09:40 – Úvodní slovo – informace o studiu a výukových materiálech (aula), Kurz 2, 3, 4, 5
Prof. Alena Vlasáková

10:15 – 11:45 – „Tvořivé klavírní vyučování“  (aula), Kurz 2, 3, 4, 5
Doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.   
host z Pedagogické fakulty UK a GMHŠ v Praze

12:00 – 13:30 – Dějiny a literatura klavíru – 1. přednáška (učebna 205), Kurz 2
Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

12:00 – 13:30 – Klavírní koncert Semjona Yakimova, GMHŠ Praha a Pavla Praženici, absolventa GMHŠ, studenta 1. ročníku HAMU (aula), Kurz 3, 4, 5
Průvodní slovo doc. Libuše Tichá, Ph.D.   

13:45 – 15:15 – Stylová analýza instruktivních klavírních skladeb (učebna 114), Kurz 2
MgA. Radka Hreňová

13:45 – 15:15 – Koncert posluchačů konzervatoří (aula), Kurz 3, 4, 5
Následuje diskuse k interpretačním otázkám provedených skladeb    

Individuální výuka a osobní specializace do 18:45

Archiv přednášek akademického roku 2021/2022