Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA 25. 3. 2023

08:05 – 09:40    Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia mimo dobu hromadné výuky
Místnost 109    MgA. Dominik Gál, tajemník MC
          MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály
          
09:45 - 10:15    Informace o možnostech studia v MC a jeho rozšíření
aula - K2, 3, 4, 5 Prof. Alena Vlasáková 

10:15 – 11:45    „Nový pohled na staré pravdy o klavírním umění“
aula - K2, 3, 4, 5 Prof. Alena Vlasáková   
12:00 – 13:30    Otevřené vyučovací lekce studentů Konzervatoře Brno ze třídy Mgr. Evy Horákové 
aula Kurz 3, 5   Prof. Jan Jiraský, Ph.D. 
 
12:00 – 13:30	  Dějiny a literatura klavíru 
učebna 205 K2    Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

12:00 – 13:30    Didaktika klavírního umění – přednáška
učebna 112 K4    Prof. Alena Vlasáková 

13:45 – 15:00    HRAJEME SI PRO RADOST 2023 - přehlídka klavírní improvizace na téma „Na vlnách klavírních zvuků a vůní“
aula - K3, 4, 5   Připravila Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.
          Vystoupí žáci pedagogů studujících v MC a hosté ze základních uměleckých škol v ČR 

13:45 – 15:15    „Analýza stylovosti podání instruktivních klavírních skladeb“
učebna 114 - K2   MgA. Radka Hreňová

15:30 - 16:30    Koncert mladých klavíristů ze ZUŠ a Konzervatoře Brno. 
aula - K2, 3, 4, 5 Vystoupí H. Graffová, A. Vlčková, V. Langášek, J. Černý a V. Skýpala. 
          Pedagogické vedení: Mgr. V. Chmelová, Ph.D., MgA. M. Fišl, Mgr. I. Aslamas.

16:30 - 18:45    Individuální výuka a osobní specializace

Archiv přednášek akademického roku 2021/2022
Archiv přednášek akademického roku 2022/2023