Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA 18. 6. 2022

08:05 – 09:35   Individuální konzultace a osobní specializace 
Místnost 109    Studijní záležitosti posluchačů a organizační zajištění mimo dobu hromadné výuky 
          MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC  
          MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály

09:45 - 10:15    Úvodní pedagogický seminář 
aula - K2, 3, 4, 5 Prof. Alena Vlasáková 

10:15 - 11:45    Faktory úspěchu výuky klavírní hry v současné pedagogické praxi 
aula - K2, 3, 4, 5 prof. Alena Vlasáková  
12:00 – 13:00   Koncert letošních absolventů magisterského studia v oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika
aula - K3, 4 a 5  a poděkování za jejich spolupráci s Metodickým centrem 2020 – 2022   

12:00 – 13:30    Dějiny a literatura klavíru 
učebna 205 - K2   Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

13:10 – 13:55    Hudební zákonitosti klavírního doprovodu ve třídě i na pódiu    
aula - K3, 4 a 5  Prof. Jan Jiraský, Ph.D.  

14:00 – 15:15    „Koncert pro radost“ - vystoupí žáci ZUŠ a studenti konzervatoře. Následuje Interpretační seminář  
aula - K3, 4 a 5   

13:45 – 15:15    Stylová analýza instruktivního klavírního repertoáru  
          MgA. Radka Hreňová

15:15 – 18:45    Individuální výuka a osobní specializace

Archiv přednášek akademického roku 2021/2022