Programy konzultačních dnů MC

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE METODICKÉHO CENTRA 14. 1. 2023

08:05 – 09:40    Studijní záležitosti posluchačů a organizace studia mimo dobu hromadné výuky.
Místnost 109    MgA. Dominik Gál, tajemník MC s asistenty MC - záznamy do prezenční listiny, průkazky, Osvědčení.  
          MgA. Viktor Vojnovič – studijní materiály.
          
09:40 - 10:00    Pedagogický seminář – Nové studijní materiály v MC
aula - K2, 3, 4, 5 Prof. Alena Vlasáková 

10:00 – 10:30    Uvedení nové knihy „Dějiny klavírního umění“ A. Rajnohové a M. Schnierera (možnost zakoupení se slevou 25%)
aula - K2, 3, 4, 5 Doc. Alice Rajnohová, Ph.D.

10:30 - 11:45    „Milada Červenková uvádí své klavírní skladby“ - autorka instruktivních i náročnějších klavírních skladeb představí u klavíru svou tvorbu.
aula - K2, 3, 4, 5   
12:00 – 13:30    „Cesta k Johannu Sebastianu Bachovi prostřednictvím jeho Dobře temperovaného klavíru II.“ - pokračování.
aula Kurz 3, 4, 5  MgA. Maroš Klátik, Art.D., pedagog Akademie umění Banská Bystrica a konzervatoře v Bratislavě.
  
12:00 – 13:30	  Dějiny a literatura klavíru 
učebna 205 K2    Prof. PhDr. Miloš Schnierer, Ph.D.

13:45 – 15:00    Koncert laureátky českých a mezinárodních klavírních soutěží Kamily Ozerové, posluchačky HF JAMU.
aula - K3, 4, 5   (Bach, Beethoven, Chopin, Skrjabin, Debussy, Rachmaninov).

13:45 – 15:15    „Analýza stylovosti podání instruktivních klavírních skladeb“.
učebna 114 - K2   MgA. Radka Hreňová

15:15 - 16:15    Interpretační seminář – koncert s analýzou provedení skladeb. Vystoupí posluchačky konzervatoře v Bratislavě Vanesa Lukšová a Elena Jarešová. 
aula - K2, 3, 4, 5 Seminář vede prof. Jan Jiraský, Ph.D.

16:15 - 18:45    Individuální výuka a osobní specializace.

Archiv přednášek akademického roku 2021/2022
Archiv přednášek akademického roku 2022/2023