Knihovna MC

Knihovna MC v novém akademickém roce zahajuje provoz v první konzultační den MC. Pro pedagogy a denní studenty KKI jsou materiály k dispozici během týdne dle domluvy, pro posluchače MC je otevřena v termínech konzultačních dnů od 8.30 do 16.00. Půjčování materiálů zajišťuje tajemník katedry, který dohlíží na fungování knihovny a řeší dotazy studentů KKI a posluchačů MC KKI. V termínech konzultačních dnů a v přípravném dni před MC s chodem knihovny pomáhají asistenti MC studující obor Hra na klavír a klavírní pedagogika v magisterském stupni. Materiály knihovny MC jsou půjčovány prezenčně nebo absenčně, a to pedagogům a studentům KKI a posluchačům Kurzu č. 1, 2, 3 a 4 MC KKI (posluchači Kurzu 5 tuto možnost nemají)

Každý posluchač, který chce využívat služeb knihovny MC, musí znát knihovní řád a mít při sobě platnou průkazku. Uživatel knihovny bude obsloužen u šatny č. 109, sám nemá přístup do skříní s materiály, ani se nezdržuje v prostorách učebny č. 109, kde asistenti MC manipulují s půjčovanými materiály.

Zájemci z MC mohou ideálně o přípravu materiálů požádat předem – materiál pro ně bude nachystán v den konání MC. Maximální počet absenčních výpůjček je 5 kusů na měsíc. Prezenční výpůjčky není dovoleno vynášet mimo školu a je nutné je vrátit asistentům nebo tajemníkovi KKI nejpozději do 16h téhož dne.

V průběhu konzultačního dne bude rovněž možné podat objednávku na materiál, a to v časech 8.30-9.45h a 11.30-12.00. Ranní objednávky budou připraveny k vyzvednutí v polední pauze, polední objednávky po odpoledních přednáškách. Podávání objednávek v průběhu přednášek nemusí být vyřízeno v závislosti na množství povinností a doporučených aktivit asistentů MC (mezi doporučené aktivity patří i návštěva přednášek).

Pokud uživatel u zapůjčeného materiálu objeví nějaké závady, je povinen závady neprodleně nahlásit asistentům nebo tajemníkovi MC. Prezenční i absenční materiály nesmí uživatel půjčovat dalším osobám. V případě ztráty nebo poškození materiálu je uživatel povinen nahradit Metodickému centru vzniklou škodu.

Materiály lze zapůjčit po dobu jednoho měsíce (tj. do dalšího termínu MC). V případě nedodržení výpůjční lhůty bude  cena pokuty sjednocena s knihovním řádem Knihovny JAMU na 2,- Kč/den za jeden nevrácený materiál (Výjimku tvoří pedagogové KKI, kteří potřebují vybrané materiály k výuce). Vybrané finance poslouží k nákupu nových nebo obnově opotřebovaných materiálů knihovny MC. V červnových termínech konzultačních dnů je nutno vrátit všechny zapůjčené materiály z knihovny MC

V případě omluvené nepřítomnosti lze po žádosti prodloužit výpůjčku o další měsíc. V tom případě je nutné na kontaktní mail napsat, které materiály chce posluchač prodloužit. Pokud dojde k opakovanému nevracení nebo ztrátě materiálů, může být posluchač dočasně nebo trvale zbaven uživatelských práv.

Materiály nelze ve škole kopírovat. Cenný notový materiál a knihy (tj. originály urtextů, soukromý materiál (sm), knihy v jednom výtisku aj.) lze vypůjčit pouze PREZENČNĚ (v  rámci konzultačního dne MC). V případě zájmu o hlubší prostudování prezenčního materiálu může zájemce upozornit asistenta MC na potřebu zpřístupnění některých materiálů k absenční výpůjčce, tajemník s vedením MC a KKI žádost zváží a bude hledat odpovídající řešení.

Při objednávce materiálů použijte kontaktní adresu: knihovna.mc@seznam.cz

Do emailu je zapotřebí uvést:

• své jméno a příjmení, číslo průkazky
• jméno autora a název objednaného materiálu
• katalogizační číslo
• datum konzultačního dne, kdy přijedete a budete chtít knihy prostudovat nebo půjčit

Katalogy studijních materiálů naleznete na ISU JAMU. Knihovna disponuje více jak 170 knižními publikacemi a více jak 850 notovými materiály.

V roce 2020/2021 jsme pro Vás zakoupili přes dvěstě nových notových a knižních titulů. Zde jsme v abecedním pořadí vybrali zlomek z nich:

AutorNázev notového materiálu
Aaron M.Piano Course – Lessons Primer
Aaron M.Piano Course – Performance Grade 1
Aaron M.Piano Course – Performance Grade 2
Aaron M.Piano Course – Performance Grade 3
Aaron M.Piano Course – Performance Grade 4
Aaron M.Piano Course – Theory Prime
Aaron M.Piano Course – Theory Grade 1
Aaron M.Piano Course – Theory Grade 2
Aaron M.Piano Course – Technic Primer
Aaron M.Piano Course – Technic Grade 1
Aaron M.Piano Course – Technic Grade 2
Aaron M.Piano Course – Technic Grade 3
Aaron M.Piano Course – Technic Grade 4
ABRSMSpecimen Aural Tests Initial Grade
ABRSMSpecimen Aural Tests Grade 1 – 3 + CD
ABRSMSpecimen Aural Tests Grade 4 & 5 + CD
ABRSMSpecimen Aural Tests Grade 6 + CD
ABRSMSpecimen Aural Tests Grade 7 + 2 CD
ABRSMSpecimen Aural Tests Grade 8 + 2 CD
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Initial Grade
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Grade 1
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Grade 2
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Grade 3
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Grade 4
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Grade 5
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Grade 6
ABRSMPiano Specimen Sight – Reading Test Grade 7
ABRSMImprove Your Aural Grade 1
ABRSMImprove Your Aural Grade 2