Kontakt

Organizační oddělení MC, platby MC: mc.jamu@seznam.cz

prof. Alena Vlasáková – vedoucí MC: alenavlasakova@seznam.cz

Přednášky se konají na Janáčkově akademii múzických umění v Brně: