PŘEDNÁŠKY METODICKÉHO CENTRA

Přednášky se konají na hudební fakultě JAMU, Komenského nám. 6, 662 15, Brno

prof. Alena Vlasáková – vedoucí MC

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK MC

Stáhněte si dokument s termíny přednášek pro akademický rok 2023/2024

ZAHÁJENÍ STUDIA V MC 23. ZÁŘÍ 2023 V 10:00 HODIN

Prosíme všechny přihlášené posluchače, aby byli v den zahájení přítomni vzhledem k vytvoření rozvrhu individuálních předmětů a získání důležitých informací o organizaci studia. Účast na zahájení se u posluchačů Klubu MC nezapočítává do účasti na čtyřech konzultačních dnech. Proběhne Pedagogický seminář, Interpretační seminář a Metodika. Těšíme se na setkání s posluchači.

ROZVRHY JEDNOTLIVÝCH KURZŮ

Rozvrh kurzů Metodického centra pro rok 2023/2024: K1-K5

PROGRAM KONZULTAČNÍHO DNE 23. 9. 2023

Program konzultačního dne naleznete zde