Pedagogové MC

prof. Alena Vlasáková
prof. Jiří Doležel
prof. Jan Jiraský, Ph.D.
prof. Miloš Schnierer
doc. Alice Rajnohová, Ph.D.
doc. Vladimíra Sláviková
MgA. Dominik Gál, odb. asistent
MgA. Maroš Klátik, ArtD., odb. asistent
MgA. Viktor Vojnovič, odb. asistent
MgA. Linda Coganová
MgA. Martin Fišl
MgA. Josefa Hloušková
MgA. Radka Hreňová
MgA. Martin Hroch, Ph.D.
MgA. Magdaléna Hrudová
Mgr. Pavlína Klokočníková
MgA. Martin Nosek
MgA. Adam Závodský