2. číslo / 5. ročník 2019 – 2020

strana 3 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Metodické centrum

strana 4 – Miroslava Raková: Pedagogové v roli studentů Metodického centra

strana 7 – Zuzana Šimurdová: Výuka klavíru v Kanadě a CD Klavírní sonáty Luboše Fišera

strana 9 – Martin Hroch: Klasicismus s odvahou a úsměvem

strana 10 – Radka Hajšelová: Koncerty a masterclassy v Metodickém centru

strana 11 – Radka Hreňová: Bettina Schwedhelm: Wache Finger, wache Ohren

Katedra klavírní interpretace

strana 12 – Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU

Distanční výuka

strana 13 – V jiných zemích je distanční výuka nedílnou součástí hudebního vzdělávání (ptala se Věra Chmelová, odpovídal Richard Pohl)

strana 15 – Věra Chmelová: Osobní zkušenost s online výukou

Závěrečná práce kurzu MC

strana 18 – Michal Hájek: Plnými hrstmi rozdávat radost

Koncerty

strana 21 – Věra Chmelová: Brněnské klavírní mládí 2020

strana 22 – redakce pp: Letošní Pražské jaro zahajoval Salon ZUŠ

Zajímavé knihy a CD

strana 23 – Miroslava Raková: John Tyrell: JANÁČEK

strana 24 – Martin Hroch: Giedré Lukšaité – Mrázková a její pocta Bachovi

Materiály do výuky

strana 25 – Linda Horňáková: Pracovní listy pro malé muzikanty

strana 30 – Miroslava Raková: Co mne zaujalo na internetu

strana 31 – Se Zuzanou Hančilovou nejen o Klavihrátkách (ptala se Věra Chmelová, odpovídala Zuzana Hančilová)

strana 33 – Zuzana Hančilová: Probouzení po prázdninách

strana 34 – Zuzana Hančilová: Opáčko not a stupnic

Inspirace k poslechu

strana 35 – Miroslava Raková: Fryderyk Chopin očima přátel a uměleckých souputníků

Notová příloha

strana 37 – Ondřej Mutl: Rapsodie bez názvu

Zamyšlení, úvaha

strana 39 – Věra Chmelová: Příchody a odchody žáků v klavírní třídě z pohledu pedagoga

Soutěže

strana 42 – Martina Vlčková: Sedmero zamyšlení nad soutěží ZUŠ

Propozice klavírních soutěží a festivalů

strana 44 – Bachovská cesta 2020

strana 45 – Brněnská klavírní soutěž 2020

strana 46 – Broumovská klávesa 2020

strana 46 – Magický klavír v proměnách času

strana 47 – 34. MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ

strana 47 – Virtuosi per musica di pianoforte

strana 48 – PRO BOHEMIA OSTRAVA 2021

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy

strana 49 – Štěpán Slavík