Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.

PRO BOHEMIA, Mezinárodní interpretační soutěž, Ostrava, 30. března – 2. dubna 2023
Hana Graffová, ZUŠ Orchidea, Brno (1. kategorie) – čestné uznání + Zvláštní cena poroty za interpretaci skladby Bohuslava Martinů „Tango“

Mládí a Bohuslav Martinů, celostátní soutěžní přehlídka, Polička, 25. – 27. dubna 2023
Amálie Vlčková, ZUŠ Orchidea, Brno (kategorie 11-12 let) – zlaté pásmo + Cena za mimořádný interpretační výkon
Nela Vojtková, ZUŠ Orchidea, Brno (kategorie 11-12 let) – stříbrné pásmo + Cena za interpretaci skladby B. Martinů: Kolombína tančí
Ella Apolena-Ada Wright, ZUŠ Orchidea, Brno (kategorie 13-14 let) – stříbrné pásmo
Lada Kružíková, ZUŠ Brno, Veveří – stříbrné pásmo
Valerie Szendiuchová, ZUŠ Brno, Veveří – bronzové pásmo

Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčců, Františkovy Lázně, 28. – 29. dubna 2023
Trio (II. kategorie) – 1. cena
Hana Graffová/klavír ze třídy V. Chmelové
Anna Olecká/housle ze třídy I. Horáčkové
Amálie Kaňkovská/ violoncello ze třídy M. Charvátové (ZUŠ Jihlava)

Mladí pianisté hrají na klavír Steinway and Sons, Praha, 20. – 21. května 2023
Amálie Vlčková, ZUŠ Orchidea, Brno – 1. cena + absolutní vítěz + zvláštní cena za provedení skladeb B. Martinů

Mgr. Věra Chmelová Ph.D. – zvláštní cena pro pedagoga za mimořádně úspěšnou přípravu žáka

Amadeus Brno, 30. listopadu – 2. prosince 2023
Hana Graffová, ZUŠ Orchidea, Brno – 3. cena
Amálie Vlčková, ZUŠ Orchidea, Brno – 2. cena

Antonín Dvořák mladým, 9. – 10. prosince 2023
Lada Kružíková, ZUŠ Brno, Veveří – stříbrné pásmo
Hana Graffová, ZUŠ Orchidea, Brno – zlaté pásmo + diplom pro vítěze kategorie

Žáci své programy před soutěží konzultují s pedagogy katedry klavírní interpretace HF JAMU, s pedagogy brněnské a kroměřížské konzervatoře.